Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Ανακοίνωση – Πρόσκληση , υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους , για την χορήγηση άδειας , άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2022.

Λουτράκι - αθηνόραμα travel

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Λουτράκι                             02-06-2022
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. 131
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΛ. 2744360143-211

Το Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου-Περαχώρας, σε εφαρμογή του Ν. 2323/95 όπως ισχύει & της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. 8321.6/01/12/12-03-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας θα χορηγήσει στους ενδιαφερόμενους άδειες, άσκησης υπαιθρίων στάσιμων, εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2022.
Σας γνωρίζουμε ότι θα χορηγηθούν, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5/22 απόφαση του Δ.Σ. μας με την οποία εγκρίθηκε η χωροθέτηση των θέσεων Υ.Ε. αρμοδιότητας μας:


1) 4 θέσεις για πώληση καλαμποκιού, ποπ-κορν, ξηρών καρπών, κάστανων και μαλλί της γριάς στον παραλιακό πεζόδρομο, έμπροσθεν κτιρίου "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ"
2) 4 θέσεις για το αντικείμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας έμπροσθεν κτιρίου "ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες όπως η αγγειοπλαστική, η κηροπλαστική, είδη λαϊκής τέχνης και κόμικς και εφόσον περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο, είναι δηλαδή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
3) 1 θέση για πώληση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων έμπροσθεν κτιρίου "ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ", στον παραλιακό πεζόδρομο
Οι θέσεις που αφορούν το αντικείμενο της καλλιτεχνικής δημιουργίας θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητες όπως η αγγειοπλαστική, η κηροπλαστική, είδη λαϊκής τέχνης και κόμικς και εφόσον περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των νέων στο αντικείμενο, είναι δηλαδή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Α. Δικαιούχοι για τη χορήγηση άδειας υπαίθριου εμπορίου
πλανόδιου ή στάσιμου.
1.Όλοι όσοι δεν έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από άλλες δραστηριότητες κατά μέσο όρο, εκτός των πολυτέκνων ανώτερο του ποσού που καθορίζεται με την Κ1/2113/95 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου όπως ισχύει κάθε φορά, που αποδεικνύεται από τη φορολογική δήλωση.
2. Όλοι όσοι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι.
3. Όλοι όσοι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστρωπία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά και προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί
παράνομης αλιείας με εκρηκτικές, τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων.

Σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δικαιούχων
1) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71 όπως
συμπληρώθηκε με το Ν. 1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.
2) Ανάπηροι ή θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.
3) Ανάπηροι ή θύματα πολέμου αμάχου πληθυσμού των Ν. 812/43 και Ν. 1512/50.
4) Ανάπηροι με ποσοστό άνω του 50% των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα.
5) Πολύτεκνοι & τέκνα πολυτέκνων
 

Β. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας .
1.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
2.ΦΩΤ/ΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
4.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΣΤΕ ΠΟΙΝΙΚΑ
5.ΦΩΤ/ΦΟ ΠΙΣΤΙΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
6.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7.ΤΡΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚO ΕΦΟΡΙΑΣ
9.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Ή ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
10.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΕΑΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
11.ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
12.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
13.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
1.ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.
2.ΑΠΟΔΕΙΞΗ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ
3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Γ. Αναπλήρωση
Σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης αναπλήρωσης του δικαιούχου εφαρμογή έχουν
οι διατάξεις του αρθρ. 7 της υπ. αριθμ. Φ.3131/17/96 ΚΥΑ, όπως αυτές ισχύουν.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στη Δ/νση του Νομικού μας Προσώπου: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΗΡΑΣ 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: dlimenikotlp@gmail.com
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 14/06/2021 και ώρα 14:00μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2744360143-211.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων