Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020

Ψηφιακός μετασχηματισμός για το δήμο Κορινθίων

 

Ο Δήμος Κορινθίων, μετασχηματίζεται ψηφιακά και παρέχει πλέον έξι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, μέσω της πλατφόρμας e-Υπηρεσίες.

Οι επαγγελματίες, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να πάρουν βεβαιώσεις εγκατάστασης καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, γνωστοποίησης μουσικής κλπ.

Παρέχεται ηλεκτρονικά και υπηρεσία πληρωμής παραβόλου.

Στο μεταξύ  δύο έργα που αφορούν αποκαταστάσεις υποδομών και προστασία περιοχών, πρόκειται σύντομα να ξεκινήσουν στο Δήμο Κορινθίων. Οι συμβάσεις είναι προϋπολογισμού, 1,35 εκατ. ευρώ και για τα δύο έργα.

Το πρώτο έργο έχει να κάνει με αποκαταστάσεις ζημιών και παρεμβάσεις προστασίας σε περιοχές που επλήγησαν απ’ τις φωτιές του Ιουλίου, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με αποκαταστάσεις ζημιών σε δρόμους, αλλά και με υδραυλικά έργα σε περιοχές που επλήγησαν απ’ τις βροχές του περασμένου Σεπτέμβρη.

«Τα έργα ξεκινούν άμεσα και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τους», σημείωσε ο δήμαρχος, Βασίλης Νανόπουλος, τονίζοντας πως, «η προστασία των περιοχών και οι αποκαταστάσεις των υποδομών που επλήγησαν από τα φυσικά φαινόμενα είναι πρώτιστο μέλημά μας ώστε οι κάτοικοι να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς σε κάθε επίπεδο».