Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ&Α ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ

 https://gm1.ggpht.com/Exf03yp8s2n_syxvRfo8OLppqldDNqkZpbx2eEFs6cVosHzs_8p3ft_bxuuBnxFQff5pe6tqd3ZFf8bH6cG2VAOtXbPXWcz_x1QpOpyc8bwq6WxkdcXZiMUqVS_8Agd9D9x47ZA43xzmdFLR5nOI_rAuzxCzQNw9uLIlD1smt__tZ-LYPjEL4B_FTE1sED9iUxcpb0HYw_8ueepuGTiTUzodFPzbUOwSrbtWeprZiUXF-UxIZRWLxHZ_BKpvs6ChVfwQ5WNwh7FPCj8jEQ8FbAkwp0lxKK1NHYzY3gbiD_GQsMTlle_yEXsRAizuKInnXwdgW84iGA10o-20iVf2He2f0rCO-LqUz6oUSHngS32zPNEypH_ywDxhaqgPvaNp727rxRx2VjinzoBCiq_KX8rp8u0LWKFNb3_cMovmizGusqpYAfs7zUA7jczXJIblJ16qqdMK-N8ML3_GrdpryDytQ0bFBmzX4Gnt2J-J1Y0Bb3nIJGTAREgeCeIZkFW3pSyzqmdlbZhdzq4elAQ6WB1A1PAafWHpqI6yRo7Dm9tR_cQzFKAIQiUch4DxQznmGY5R20LraOM6xJ3EmrtnscnP-pao9lz-aH-48_zPE8Bgsbq6CJEilQBf5VUKCnFh23BUxeuzTVW1UROYTgtwPQhw4DI3ko0tlC2jnQ0IIIXJQ7IUwt0GIlXIBXD37VpUcv9MXIZ4WTZAhmGGAzlpyDCn8wRdfup-l2buHK0tjTNQpahSJdTCmIC8kpTsqt3XxfDJ=s0-l75-ft-l75-ft 

Χρόνια πολλά!! Με υγεία αγάπη και ευτυχία! 

Τάσος Λυμπερίου