Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

ΑΔΜΗΕ: Ευχές για υγεία και δύναμη το 2021!

https://gm1.ggpht.com/coTnUsAJNlwp2FyGEaW8_ZMZJLt3ES_6-hK9Vf40w0YbYOB0xPO7nRGrqrUi0xT_SxDd2RieJJl16Bz6OxBpbx55b6BV03gA8rS_PlSE3p2M-XJUWCApITcct4SL4pxKp9Rz0ireegDleXj8gKiwXSC3PE4LeCQr5UoqyHg0CbicT7z66XJZ06bnCyAGpcQAqHVNUU5f4PBA7kJBMCHhz8Z41roal_I2QbiNUim0JXRtKu3I_R5Mh5_SZv3lGsR1lmBYDXg3bXUDecnWxZp4R5A2d1S3RYq9AFjROCgE8s77XZJYbu0NVg225JkfdBJ9eNVZADzSClPS1TNupmNsbcm4d5fuEGhYscUNFGjvpvfIyjuENzSmQkY8-wsxVvhLbW6SxDW16TI3-SvNBWjjfPSwrd1Jdpti8kOUDZrgpeLGVQEAvvL379Kimji6cjfvVGt2RY9FTUH5vaQuSt0mdrGEZr2SKqq51djBLVRI59fhw8LvNGomPPvH7Nkx01GEgqodFCC6c-4odHMCyR2ZjjgCIpmueMZy-CC_Xn2woUe35dzGn4eErI9lqPXDvPj8uNoPFOmImkJYWI-5lH1bewmTlPDfe0yF5bAfpYhfAJPo_ul4VpFJG8y2OdcVr-AmsLfrlbk9vfeuBpLSFJBajfpTj-V1KPkwYTr3uIwYHxzRKPKNQ2dip7W-EtaMZpUlaCL5uMWLOZi-Kx3xwUPoSQbjBgoM-FU-qQlsZ5_bNw_PJSGAiS4o1eSfVmu85VndhpoowQ=s0-l75-ft-l75-ft 

Γραφείο Τύπου ΑΔΜΗE