Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΚΥΑ διέγραψε ειδικότητες Υπαλλήλων ΟΤΑ από ιατρικές εξετάσεις, εμβολιασμούς και Μέσα Ατομικής Προστασίας


Στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Ιουνίου 2019, για την «παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», προχώρησαν οι κ.κ. Π. Θεοδωρικάκος ...