Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Σε ΦΕΚ η αναστολή της Απόφασης Χουλιαράκη για τα ταμειακά διαθέσιμα

 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 568/22.2.2019) η αναστολή,έως την 1η Ιουλίου, της έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης για τη “σάρωση” των ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ....
airetos.gr