Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο οδικός χάρτης της ΚΕΔΕ προς τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Οι επόμενες κινήσεις των Αιρετών

Τα βήματα με τα οποία θα κινηθεί η ΚΕΔΕ ενόψει συνταγματικής αναθεώρησης χαράχθηκαν στη χθεσινή Συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν εκτενούς συζήτησης στην οποία κάθε Παράταξη σκιαγράφησε προτεραιότητες και προτάσεις που χρήζουν συμπερίληψης.

Ο οδικός χάρτης ενεργειών περιλαμβάνει τα εξής :


- Άμεση συγκρότησης Επιτροπής, με συμμετοχή ενός εκπροσώπου από κάθε Παράταξη του ΔΣ, προκειμένου να αποτυπώσει – σε πολιτικό επίπεδο – προτάσεις επί των άρθρων του Συντάγματος που χρήζουν αναθεώρησης.Η Επιτροπή αναμένεται να εκκινήσει τις επεξεργασίες της ήδη εντός της επόμενης εβδομάδας, ενώ οι θέσεις που θα προκύψουν (και θα εγκριθούν προφανώς από το ΔΣ και το Συνέδριο) θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης με τα πολιτικά κόμματα, δεδομένου ότι η διαδικασία αναθεώρησης είναι κοινοβουλευτική διαδικασία.

-  Ανάδειξη της συνταγματικής αναθεώρησης ως ενός εκ των βασικών θεμάτων που θα απασχολήσουν το ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που φέτος θα λάβει χώρα στην Αθήνα από τις 3 έως 5 Δεκεμβρίου.

-  Ειδική Ημερίδα για το ζήτημα,στις αρχές του νέου έτους στη Θεσσαλονίκη.  Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ως αρχικός σχεδιασμός μεταξύ άλλων, στην Ημερίδα τα πολιτικά κόμματα θα κληθούν να συμμετάσχουν με συνταγματολόγους εκπροσώπους τους, να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους ειδικά για αλλαγές αυτοδιοικητικής σημασίας σε άρθρα του Συντάγματος και να τοποθετηθούν με σαφήνεια επί των θέσεων που θα έχει επεξεργαστεί η ΚΕΔΕ.

-  Συνδρομή Συνταγματολόγου, για τη νομική ορθότητα και τεκμηρίωση των ανωτέρω πολιτικών επεξεργασιών και δράσεων, στο πλαίσιο που θα διαμορφωθεί από την Επιτροπή.

 -  Αίτημα ενημέρωσης, μέσω επιστολών, από τους δύο Περιφερειάρχες που ο Πρωθυπουργός έχει ορίσει στην Επιτροπή διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση, ήτοι τον κ. Κ. Αγοραστό και την καΡ. Δούρου, για τις αποφάσεις που λαμβάνονται και τις υπό διαμόρφωση θέσεις.

Στη χθεσινή Συνεδρίαση, επιπλέον της διαμόρφωσης του οδικού χάρτη βάσει του οποίου θα κινηθούν, οι Παρατάξεις προέβησαν σε επιγραμματική αναφορά ενδεικτικών θέσεων και προτάσεων.
Κοινό πλαίσιο υπήρξε, όπως επανειλημμένως έχει αναδειχθεί, η τροποποίηση άρθρων του Συντάγματος με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας του θεσμού, ζητήματα πόρων, εποπτείας, αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων κ.ο.κ., με ειδικότερες ανά Παράταξη αναφορές.

airetos.gr