Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Συμμετοχή και παρέμβαση του Γ. Τσόγκα στην 3η Συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ στις Βρυξέλλες


Εμφάνιση IMG_6447.JPGΧθες 25.9.2018 στις Βρυξέλλες, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ολοκληρώθηκε η διήμερη (24-25.9.2018) τρίτη (3η) συνεδρίαση της Μικτής Ομάδας  Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (ΜΟΚΕ) για την Ευρωπόλ. Η Μικτή Ομάδα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου έχει τον κρίσιμο ρόλο της επίβλεψης της Ευρωπόλ αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, καθώς και ως προς τις ενέργειές της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, την ανάκτηση κεφαλαίων και το ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες.
Ο κ. Τσόγκας, ως μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας της Μικτής Ομάδας  Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για την Ευρωπόλ, ανέπτυξε τις απόψεις του στη θεματική ενότητα που αφορούσε τη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος, την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, σχολιάζοντας ότι η διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί ζήτημα που απασχολεί τις αρχές όλων των κρατών μελών. Ειδικότερα για την Ελλάδα, σημείωσε ότι τα εγκλήματα αυτά υπάγονται σε βραχυχρόνιες προθεσμίες παραγραφής με αποτέλεσμα να μένουν ατιμώρητα. Κλείνοντας, ζήτησε ουσιαστική συνεργασία των κρατών μελών με την Ευρωπόλ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα.


Γραφείο Τύπου κ. Γιώργου Τσόγκα  
Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν.Κορινθίας