Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Ελπιδοφόρα μηνύματα για την αντιμετώπιση της ημικρανίας


migraine_meleti_novartis.jpgΑνακοινώθηκαν τα πλήρη αποτελέσματα από την κλινική μελέτη LIBERTY Φάσης IIIb (erenumab, AMG 334) σε ασθενείς με επεισοδιακή ημικρανία, οι οποίοι απέτυχαν σε δύο έως τέσσερις προηγούμενες προφυλακτικές θεραπείες λόγω απουσίας αποτελεσματικότητας ή μη ανοχής στις παρενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα 

stogiatro.gr