Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Στην Κόρινθο, δεν υπάρχει ούτε ένα… κορινθιακό κιονόκρανο!

https://1.bp.blogspot.com/-rnS_gamOu4M/WmhHlsz_isI/AAAAAAAAMMg/5u-EXccUG14qP_A-FWe11105gt-0eO5qQCLcBGAs/s1600/%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2598%25CE%259F%25CE%25A3-%25CE%25BA%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BA%25CF%2581%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BF.jpg

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ