Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΤΣΟΓΚΑ ΣΕ Π/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 8/6/2017