Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
 

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Παπαδημητρίου
http://s.kathimerini.gr/resources/2014-09/dora-thumb-large-thumb-large.jpg
ΘΕΜΑ: Ασαφές χρονικό πλαίσιο στην ολοκλήρωση επενδύσεων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας εμπαίζει τους δυνητικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, ακολουθώντας μια ιδιότυπη τακτική στον ορισμό χρονικών περιθωρίων παρατάσεων ολοκλήρωσης των υπαχθέντων έργων. Αντί να καθορίσει μια συγκεκριμένη και εύλογη χρονική περίοδο ολοκλήρωσης του 100% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπαγωγών, έχει διαιρέσει το εν λόγω χρονικό διάστημα σε δύο επιμέρους χρονικές περιόδους:
  • Σε μία αρχική βραχύβια περίοδο, στην οποία πρέπει ο επενδυτής να έχει ολοκληρώσει το 50% του έργου, με ποινή αποκλεισμού, αν δεν το πράξει.
  • Σε μια μεταγενέστερη περίοδο, στην οποία πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 100% του έργου.
Καθορίζοντας στενά χρονικά περιθώρια για την πρώτη περίοδο, και λαμβανομένων υπόψη των αδειοδοτικών αγκυλώσεων καθώς και της απουσίας ρευστότητας και τραπεζικού δανεισμού, το 95% των έργων αδυνατούν να εκτελεσθούν και οι επενδυτές υπαναχωρούν. Παράλληλα, λίγο πριν από την εκπνοή των αρχικών βραχύβιων χρονοδιαγραμμάτων, δίδονται ξαφνικά από το Υπουργείο Οικονομίας παρατάσεις με ασαφή κριτήρια και όρους, που έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ορισμένοι «ημέτεροι» και «εκλεκτοί» της κυβέρνησης, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν γνώση αυτών των πληροφοριών εκ των προτέρων, σε αντίθεση με εκείνους που έχουν υπαναχωρήσει από το επενδυτικό τους σχέδιο λόγω ασφυκτικού χρονικού πλαισίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κάθε «Αναπτυξιακός Νόμος» αποτελεί ένα προσυμφωνημένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που έχει και την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αλλαγές στις διαδικασίες, που ξεφεύγουν από τις τυπικές ρυθμίσεις και προσαρμογές και δύνανται να αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό, θέτουν εν αμφιβόλω ακόμα και τις ωφελημένες, δια της πλαγίας οδού, επενδύσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας:
  1. Γιατί το Υπουργείο δεν ανακοινώνει ξεκάθαρα από την αρχή τους συνολικούς χρόνους ολοκλήρωσης των έργων;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση, προκειμένου να άρει την ανασφάλεια χρονικής ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων και να στηρίξει έτσι περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις με τη χρήση των αναπτυξιακών νόμων;
 
Η ερωτώσα βουλευτής
  
Ντόρα Μπακογιάννη