Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΥΠΕΣ: Καταγραφή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων του Δημοσίου μέχρι τις 17 Νοεμβρίου (εγκύκλιος)

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της πορείας των υποχρεώσεων όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της ορθής καταγραφής τους στο Μητρώο ∆εσµεύσεων, το ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο με οδηγίες καλώντας παράλληλα, δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα, να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους έως τις 17 Νοεμβρίου.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΤΑ 

aftodioikisi.gr