Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Περιοχή Ξυλοκάστρου  
Με 38 θέματα στην ημερησία διάταξη συνεδριάζει  αύριο  29η Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή στις 10 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:


 1. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης - έγκριση της διακήρυξης &
συμβατικών τευχών για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΗΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΑ».
2. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης - έγκριση της διακήρυξης &
συμβατικών τευχών για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΕΪΚΩΝ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε.
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) Δ.Ε.
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
6. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
7. Ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση
όρων διακήρυξης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ».
8. Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΚΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
9. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλων στους
υπαλλήλους που εργάστηκαν στις εκλογές της 25-1-2015.
10.Ψήφιση πίστωσης για απασχόληση ναυαγοσωστών.
11.Ψήφιση πίστωσης για απασχόληση γεωπόνου.
12.Ψήφιση πίστωσης για εργάτες νεκροταφείων.
13.Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον κ. Ν. Χανδρή.
14.Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον κ. Β. Νικολόπουλο.
15.Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον κ. Π. Εμνέρ.
16.Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον κ. Κ. Κατσαρομήτσο.
17.Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στον κ. Ι. Συμεών.
18.Ένταλμα προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού
στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Μελισσίου.
19.Ένταλμα προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού
στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Καμαρίου.
20.Ένταλμα προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού
στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Ξυλοκάστρου.
21.Ένταλμα προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού
στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση ενός φ.σ. στην Τ.Κ. Κάτω Λουτρού.
22.Ρύθμιση οφειλής εταιρείας Β. ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
23.Ρύθμιση οφειλής κ. Χριστίνας – Αναστασίας Αλογογιάννη
24.Ρύθμιση οφειλής κ. Βλασίου Κορωνιώτη.
25.Ρύθμιση οφειλής κ. Νεκταρίου Κανατά.
26.Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Παπαγεωργίου.
27.Ρύθμιση οφειλής κ. Δημητρίου Γλάστρα.
28.Ρύθμιση οφειλής κ. Ιωάννη Τσιώτου.
29.Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Λαμπρόπουλου.
30.Ρύθμιση οφειλής κ. Σωτηρίου Τσαμίγκου.
31.Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νας Σουρλατζή.
32.Ρύθμιση οφειλής κ. Βασιλείου Ζιοζιώκου.
33.Ρύθμιση οφειλής κ. Βασιλείου Καραντζά.
34.Ρύθμιση οφειλής κ. Τασίας Παπαδοπούλου.
35.Ρύθμιση οφειλής κ. Ανδρέα Βασιλάτου.
36.Ρύθμιση οφειλής κ. Αντωνίου Καραχάλιου.
37.Ρύθμιση οφειλής κ. Αικατερίνης Νταφαλόγαμβρου.
38.Ρύθμιση οφειλής κ. Κων/νου Δούρου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ