Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

"Καρατομήθηκε" ο Σωτήρης Χατζάκης από το Εθνικό ΘέατροΜε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού, Νίκου Ξυδάκη, που δημοσιεύεται σήμερα στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264, ανακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη Χατζάκη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού θεάτρου, όπως, επίσης, ανακαλείται και ο διορισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου.
xatzakisΌπως είχε γράψει το TheTOC ήταν θέμα ημερών να οδηγηθεί σε αποχώρηση ο Σωτήρης Χατζάκης από το Εθνικό Θέατρο σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου στο αμφιθέατρο του υπουργείου Πολιτισμού.
 «Εντός των ημερών ολοκληρώνεται η νόμιμη διαδικασία και η πλήρης εφαρμογή όλων των νόμων» ανέφερε ο αν. υπουργός Πολιτισμού, Ν. Ξυδάκης, ερωτηθείς για τις κινήσεις του σε σχέση με την άρνηση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Σωτήρη Χατζάκη να υποβάλλει την παραίτηση του.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ το ΦΕΚ
Το ΦΕΚ αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Εθνικού Θεάτρου σε συνθήκες διαφάνειας και νομιμότητας, στην ανάγκη να υπάρχει υπευθυνότητα και λογοδοσία, αλλά και «αρμονία και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ υπουργείου και καλλιτεχνικής διεύθυνσης».
Χθες το απόγευμα, ο Σωτήρης Χατζάκης παρουσίασε το ρεπερτόριο της επόμενης σεζόν,  -κατά τα φαινόμενα- είχε ήδη υπογραφεί η απόφαση για την ανάκληση του διορισμού του.
Οι λόγοι κατά το Υπουργείο Πολιτισμού είναι: 
Το ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής:
Α) Παρέλειψε, από την έναρξη της θητείας του (21.5.2013) μέχρι και την υπογραφή της παρούσης, την ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει συνάψει κατ’ άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε Ν. 2273/1994, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Θεάτρου, με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό του θεάτρου, καθώς επίσης και με ειδικούς συνεργάτες για τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, στη διαδικτυακή εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά νόμο επιβάλλεται (άρθρο 2 παρ. 4 περ. 14 και άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3861/2010)
Β) Συνήψε, κατά το έτος 2014, τρεις συμβάσεις έργου με αντικείμενο τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων με το Εθνικό Θέατρο, όπως προκύπτει από τις ως άνω υπό 6 «Έγγραφες Απόψεις» του Σωτηρίου Χατζάκη προς το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ.
16 εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμβάσεων μεταξύ του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο συμβάσεις ετησίως,
και Γ) Συνήψε, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τρεις συμβάσεις έργου ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής, αρμόδιος για τη σύναψη συμβάσεων έργου εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε του Ν.2273/1994) με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ − Παπαδάκη Ιωάννη, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 εδ. β΄ του Ν. 2273/1994, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του Δ.Σ δεν μπορούν να συνάψουν με το Θέατρο κατά τη διάρκεια της θητείας τους περισσότερες από δυο συμβάσεις έργου κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους,
Δ) Καθυστέρησε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να υποβάλει αιτηθέντα στοιχεία στην εποπτεύουσα Αρχή, με συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η άσκηση της προβλεπόμενης από τον νόμο αρμοδιότητας εποπτείας του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και η εναρμονισμένη και συντονισμένη δράση για την επίτευξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που καλείται να υπηρετήσει το Εθνικό Θέατρο
To νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα οριστούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. 
 thetoc.gr