Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Διακανονισμό και δόσεις στους οφειλέτες ανακοίνωσε ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

  «Όσοι οφείλουν διάφορα ποσά προς τον Δήμο, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτηση  η εξόφληση της οφειλής τους να γίνει με μηνιαίες δόσεις με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από προσαυξήσεις και πρόστιμα (ανάλογα την κάθε περίπτωση από 10% μέχρι 100%), σταματώντας έτσι τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που ήδη έχουν ληφθεί, όπως δέσμευση Α.Φ.Μ. στις Δ.Ο.Υ., παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων, κινητών και τραπεζικών λογαριασμών. Το δικαίωμα υποβολής αίτησης ισχύει μέχρι την 30-11-2014 και για κάθε πληροφορία θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Δήμου. Πληροφορίες: 27433-60246, 2743360207 2743360204»