Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Δίμηνης διάρκειας

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, σας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στην Υπηρεσία Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας στα όρια του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Ταχ. Δ/νση: Ιάσονος 1 και Εθνικής Αντίστασης, Λουτράκι Τ.Κ. 20300, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, από 10-08-2013 έως και 16-08-2013, καθώς και να προμηθευτούν το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2744360120 και 2744360196).