Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Η Νέα Δημοκρατία εγκαινιάζει διαδικτυακό διάλογο

Nea-Dimokratia-Syggrou
Τις ψηφιακές δυνατότητες της εποχής αξιοποιεί η Νέα Δημοκρατία, καθώς μέσω του site της κυβερνητικής παράταξης ξεκινάει διάλογος για τη νέα μορφή του κόμματος, με έμφαση στις περιφερειακές οργανώσεις.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό section του site, “στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υφιστάμενων δομών και της δημιουργίας ενός νέου μοντέλου διοίκησης των περιφερειακών οργανώσεων, ζητείται η γνώμη όλων των μελών των Νομαρχιακών Συνελεύσεων προκειμένου να συνδιαμορφωθεί η τελική πρόταση.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πρέπει να γίνει μέχρι και την Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 και για το σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η εγγραφή των πραγματικών στοιχείων κάθε χρήστη. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν μόνο τα μέλη των Νομαρχιακών Συνελεύσεων, που τα στοιχεία τους θα επαληθευτούν.

Πως Συμμετέχω Στο Διάλογο

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα εκδοθούν πορίσματα με τις γενικότερες κατευθύνσεις των απαντήσεων, ενώ στη συνέχεια και έπειτα από την απαραίτητη επεξεργασία θα διαμορφωθεί το προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης των περιφερειακών οργανώσεων”.