Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

"ΟΧΙ" της Περιφέρειας Πελοποννήσου γιά Λατομείο στη θέση "Προφήτης Ηλίας" των Πιτσών

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωμοδότησε αρνητικά για τη συγκεκριμένη θέση για τους παρακάτω λόγους:
1. Ανεξάρτητα αν γίνει ή όχι άρση της αναδασωτέας έκτασης η θέση μας είναι αρνητική.
2. Θα προσβάλει και θα υποβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον με επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
3. Η διέλευση των βαρέων οχημάτων θα δημιουργήσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, θα καταστρέψει το οδόστρωμα λόγω του μεγάλου βάρους των οχημάτων, αφού για τρία (3) χρόνια καθημερινά θα κινούνται δεκάδες οχήματα.
Η απόφαση πέρασε κατά πλειοψηφία με 18 – 6.