Παρασκευή, 3 Μαΐου 2013

Ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου,στην Επιτροπή χωρών Βαλκανικής και Ευξείνου Πόντου (BBSRC)

Φωτ.3.jpg
Ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου, εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη και την περιφέρεια Πελοποννήσου, μετείχε στην Επιτροπή χωρών Βαλκανικής και Ευξείνου Πόντου (BBSRC) του Δικτύου των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR). Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στην Οδησσό της Ουκρανίας, από τις 25 έως 29 Απριλίου 2013.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο κος Eduard Matviychuk περιφερειάρχης της  Περιφερειακής Δημόσιας Διοίκησης Οδησσού, αντιπεριφερειάρχες από την Ελλάδα και από περιφέρειες του Ευξείνου Πόντου, αιρετά μέλη Συμβουλίων, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιστήμονες κ.α.

Η θεματολογία ήταν ποικίλη και πολύ ενδιαφέρουσα. Αφορούσε κυρίως στη θέση του Ευξείνου Πόντου και των χωρών της Βαλκανικής για την προετοιμασία των πολιτικών της ΕΕ μετά το 2013, συμπεριλαμβανομένων των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών. Ακόμα εξετάστηκε η διακρατική συνεργασία των μελών της Επιτροπής, ο ρόλος της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη  και η εφαρμογή της. Η επίδραση της στην περιοχή Βαλκανικής – Ευξείνου Πόντου. Μεταφέρθηκε η εμπειρία της εγκεκριμένης Μακροπεριφέρειας του Δούναβη, στην υπό μελέτη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου πελάγους για την οποία. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παίζει καθοριστικό ρόλο.

Πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις πού αφορούσαν τη διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο των στοχευόμενων πολιτικών στις μεταφορές, το εμπόριο και τον τουρισμό. Επίσης κατατέθηκαν εισηγήσεις από τον επίτιμο υπουργό εξωτερικών της Ουκρανίας, από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους φορείς.

Ο κύριος στόχος της Επιτροπής της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου είναι η προώθηση και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών. Οι περιφέρειες και οι ενώσεις τους, συνιστούν σημαντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των περιοχών, για την κατασκευή νέων πρακτικών διακυβέρνησης και την προώθηση των δημοκρατικών, κοντά προς πολίτη, προσεγγίσεων και πρακτικών.

Οι ευρωπαϊκές περιφερειακές αρχές πολιτικής και πρακτικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή είναι σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη των χωρών εταίρων και των περιφερειακών και τοπικών αρχών τους.

Τα κράτη της περιοχής αυτής, έχουν κάνει σημαντικά βήματα ως προς την ένταξή τους στην ΕΕ. Παραμένει όμως ζητούμενο η δημιουργία ενός διεθνούς πλαισίου για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης της περιοχής και για τη βελτίωση των σχέσεων με την ΕΕ. Όμως η περιοχή είναι ακόμα εύθραυστη και παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις και δυσκολίες. Γι’ αυτό η Επιτροπή της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου επιδιώκει να βοηθήσει στην εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς της έχει λόγο και προβαίνει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης. Έχει πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος στις συναντήσεις σε σημαντικές περιοχές, όπως οι περιοχές του Ευξείνου Πόντου. Να προωθεί την ανάπτυξη μέσω ολοκληρωμένων και συγκροτημένων σχεδιασμών, οι οποίοι εντάσσονται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό και αφορούν την οικονομία, το περιβάλλον, τις μεταφορές, τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε πολλούς τομείς κ.α. Είναι δραστήριο μέλος και επιδεικνύει μεγάλη κινητικότητα και  ενεργή συμμετοχή και επιδιώκει μέσω των οργάνων αυτών, την επίλυση κοινών προβλημάτων και δημιουργία κοινών πολιτικών.

Εξ’άλλου η Οδησσός, έχει έντονη σφραγίδα της Ελλάδος και του ελληνικού στοιχείου. Ο σχεδιασμός της πόλεως κατά το Ιπποδάμειο σύστημα και η αρχιτεκτονική της με σαφή επίδραση από την Αρχαία Ελλάδα είναι κυρίαρχα στοιχεία. Ως έδρα της Φιλικής Εταιρείας με σημαντικούς Έλληνες - Πατριώτες, ευεργέτες της Ελλάδος, είναι συνδεδεμένη με την Ελληνική Επανάσταση κατά της Τουρκίας, η οποία βρήκε μιμητές και σε άλλες βαλκανικές χώρες. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.