Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Γεώργιος Σέκερης *
Πρέσβυς ε.τ.Η πολύπλευρη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας - κρίση όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνική και ηθική - εξασθενίζοντας τη διεθνή μας θέση, καθιστά επιτακτικότερη παρά ποτέ την αξιοποίηση των διεθνών ερεισμάτων μας. Μεταξύ των οποίων καθοριστικής σημασίας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 


O ευρωπαϊκός μας προσανατολισμός είναι, ως γνωστόν, παλαιός. Από την ίδρυσή του ήδη το νεοελληνικό κράτος εστράφη προς τον πολιτισμικά συγγενή ευρωπαϊκό χώρο, προσβλέποντας στην εξασφάλιση οικονομικής και γεωπολιτικής στήριξης, αλλά και στην αξιοποίηση προτύπων σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής συγκρότησης.
Η ένταξή μας στην Κοινοτική Ευρώπη υπήρξε επομένως μια φυσική και σχεδόν αυτονόητη προέκταση της παραδοσιακής αυτής επιλογής. Η οποία, κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να εξυπηρετεί ύψιστα εθνικά μας οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα.

Διατρέχουμε ωστόσο - ως συνήθως, θα έλεγα - τον κίνδυνο της υπερβολής: Των υπερβολικών...

logia-starata.blogspot.gr/