Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ _ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Το φαινόμενο της παρουσίας επίπλων, στρωμάτων και κλαδιών πεταμένα στους δρόμους, τα οποία εμποδίζουν την κυκλοφορία των πολιτών και αποτελούν εστία ρύπανσης, είναι πολύ συχνό. Ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, αρκεί ώστε να διευκρινιστεί η ώρα που μπορούμε να βγάλουμε το ογκώδες αντικείμενο που επιθυμούμε να απορρίψουμε.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σε συνεργασία με τους δημότες, φροντίζει για τη συλλογή των ογκωδών αντικειμένων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καθαρή εικόνα του Δήμου μας.
Για την υπηρεσία καθαριότητας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2743 3 60209
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ