Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

5.500 δωδεκάμηνες προσλήψεις: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα


Αναρτήθηκαν την 21η/1/2019, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο “Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για  ....

ΑΙΡΕΤΟΣ.GR