Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ