Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Ερωτηματολόγιο 1ου Προσυνεδρίου Ν.Δ.


    Ερωτηματολόγιο 1ου Προσυνεδρίου    
 
 
  Η Νέα Δημοκρατία διευρύνει το πλαίσιο του προσυνεδριακού της διαλόγου, ζητώντας την άποψή σας, σε πραγματικά διλήμματα πολιτικής, με τη μορφή (ενός) ερωτηματολογίου.

Τα ερωτήματα διαμορφώνονται με βάση τη θεματολογία των 7 Προσυνεδρίων, που θα διεξαχθούν, το επόμενο διάστημα.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε, από σήμερα και μέχρι την Πέμπτη 5/10 και ώρα 23:59, στο ερωτηματολόγιο για το 1ο Προσυνέδριο, με θέμα: "Για τους εργαζομένους και του ανέργους".

Με εκτίμηση,
Νέα Δημοκρατία

 
 
 
Έναρξη έρευνας