Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονή εκδρομέων Σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές της Π.Ε. Κορινθίαςhttp://www.sfedona.gr/sites/default/files/styles/node-detail/public/field/image/%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A3%CE%97.jpg?itok=v9ntdLDt

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π. Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εχοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν .3013/2002 περί «Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».(ΦΕΚ 102, τευχ. Α).
2. Τα άρθρα 113,114,159,160,186 του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Ο Ν.4249/24-3-2014 « Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,

Του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας κ.λ.π (ΦΕΚ 73, τευχ. Α’).
4. Ο Ν .4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση .  Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 47, τευχ.  Α’).
5. Το Π. Δ. 575/1980 « Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικίνδυνων»
( ΦΕΚ 157, τευχ. Α’).
6. Το Π. Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
(ΦΕΚ 224, τευχ. Α’ ).
7. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και 'επονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»(ΦΕΚ 20, τευχ. Α’).  
8.  Η ΥΑ 1299/7-4-2003  έγκριση Υπουργού Εσωτερικών του Γ.Σ.Π.Π.
με τη συνθηματική λέξη Ξενοκράτης ( ΦΕΚ 423, τευχ. Β’).
9. Το υπ’ αριθ'. 3515/28-6-2013 «3η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης».
10.Την υπ’ αριθ'. 80951/27377 ( ΦΕΚ 3101 Β/2014) απόφαση του
ΠεριφερειάρχημΠελοποννήσου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου».
11. Την από 27/04/2017 Συνεδρίαση ΣΟΠΠΠ.Ε. Κορινθίας σχετικά με
την δασοπυρόσβεση για το έτος 2017.
12. Το υπ’ αριθ'. 2132/17-03-2017 έγγραφο της ΓΓΠΠ  (ΑΔΑ: 4Η6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) «Σχεδιασμός  και δράσεις Πολιτικής Προστασίας γιαμ την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά
Την αντιπυρική περίοδο 2017».
13. Το υπ’ αριθ'. 2934/6-5-2015 έγγραφο ΓΓΠΠ « Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη Απόμάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: 6ΛΗ846ΦΘΕ - ΝΜΙ).
14. Την υπ’ αριθ'. 84264/1392 σχετ. 84180/1382/21-6-2016 (ΑΔΑ:6Λ8Π0Ρ1Φ -ΥΧΘ) Απόφαση του Ασκούντα Καθήκοντα Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, περί εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη.
15. Την υπ’ αριθ'. 4464/17-6-2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (ΑΔΑ: 44ΠΔ 465ΦΘΕ ΝΕ1)
16. Την υπ ’  αριθ'. 147172/908/09-06-2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου σχετική με την εξουσιοδότηση των Αντιπεριφερειαρχών Πελοποννήσου για σύγκλιση ΣΟΠΠ για την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Π.Ε. της
Αρμοδιότητας τους.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
Αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων και την παραμονή
των εκδρομέων στις κάτωθι περιοχέςγια τις ημέρες και ώρες που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με δείκτη επικινδυνότητας 4 και 5, της αντιπυρικής περιόδου 2017.
α. Δήμος Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων
Μαυρολίμνη στη δεξαμενή, Στραβά – Σχίνο, Αγ. Μαρίνα – Πίσσια, Γερμανικός στη θέση Ν. Πολιτεία, Λουτράκι – Φανερωμένη, Πλάτανος –  Φανερωμένη (Αγ. Αθανάσιος), Αγ. Θεόδωροι – Πράθι (πυροφυλάκιο),  θέση Λιοντάρι – Κατσιβίρι,
Πίσσια – Λουτράκι δρόμος προς Όσιο Πατάπιο, Βουλιαγμένη – Ηραίο,
Εκκλησιαστικό Λύκειο ( έλεγχος στις εισόδους Αγ. Ειρήνη, Καλλιθέα)

β. Δήμος Κορινθίων
Από Φανερωμένη προς παλαιό μοναστήρι, διασταύρωση Αθικίων – Άγ. Ιωάννη προς Άγ. Δημήτριο, από Κασιντή προς Τσάλικα,  από ράντσο Σκούρα προς Τσάλικα , από οδό by pass (Σοφικό) προς Τσάλικα, από Αθίκια προς Ρυτό ( δρόμος σκουπιδότοπου), από Αθίκια προς Φανερωμένη, από Σοφικό προς Στήρι, από Κόρφο προς
Στήρι, Ξέστι – Στήρι – Ντοροβάτα, Ρυτό προς εκκλησία Μάζι (κλισαμάζι).

γ. Δήμος Σικυωνίων
Λαύκα: είσοδος Λυκόρεμα – διασταύρωση, δρόμος Αγ. Σωτήρα – τέλος χωριού
Κλημέντι: από κατασκήνωση προς Αγ. Κων/νο και από κατασκήνωση
Προς Βελίνα.
Βελίνα: είσοδος Βελίνας(1ος χωματόδρομος - κρουνός) προς Αγ. Τριάδα και στην κεντρική διασταύρωση δύο χωματόδρομοι προς δάσος Αγ. Τριάδας.
Δάσος Μουγγοστό: 1η είσοδος από Κουτρουμπή και 2η από Θροφαρί.
Λέχωβα: Δρόμοι προς Λέχωβα από Αστεροσκοπείο, από πηγή Κρυονερίου, από Καίσαρι, από Τιτάνη και από Γονούσα.
Πανόραμα – Διάσελο Κυνηγού.

δ.  Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Μέση ΣυνοικίαΤρικάλων – Λίμνη Δασίου (Ψηλή Ράχη, διασταύρωση με δρόμο Ζήρεια - Γκούρα).
Επαρχιακός Δρόμος Καρυάς  – Σαραντάπηχου (θέση Δέλτα Δασικών δρόμων και Δοκίμι προς πυροφυλάκιο Προφήτη Ηλία).


Από την προηγούμενη θα δημοσιοποιείται  ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών στην αρχικήσελίδα του ιστότοπου της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη (www.civilprotection.gr), όπου θα παρουσιάζονται οι περιοχές
Που θα εφαρμόζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων, επισημαίνοντας την κατάσταση κινδύνου4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού).
Στην απαγόρευση  δεν συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία στα επαρχιακά και κύρια δημοτικά δίκτυα που συνδέουν και εξυπηρετούν
τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των συγκεκριμένων περιοχών,
καθώς και για τα άτομα που η δραστηριότητά τους σχετίζεται με τις προαναφερόμενες περιοχές, θα πρέπει να περιορίσουν τις δραστηριότητές τους στις αυστηρώς απαραίτητες για το συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα και να  τηρούν όλα τα προβλεπόμενα  μέτρα της
Πυροπροστασίας και των  Πυροσβεστικών Διατάξεων.
Δελτίο τύπου θα εκδίδεται από την προηγούμενη από  το Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη για την ενημέρωση του κοινού, το οποίο θα αποστέλλεται και στις Υπηρεσίες μέσω τηλεομοιότυπου (fax).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ