Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ενστάσεων ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ

http://3.bp.blogspot.com/-e_RMysIb_rc/VZovZUbKSLI/AAAAAAAAvkQ/Y8q-nZaMRaY/s1600/images-1.jpg
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ( με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Κορινθίων )
Ενημερώνει του ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλλει ένσταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Στην παρούσα ανακοίνωση επισυνάπτεται Πίνακας Ανακοινώσεων των Αποτελεσμάτων όλων των ενιστάμενων του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, που περιλαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασης και την ένδειξη «Δεκτή - Απορρίφθηκε».
Ο Δήμαρχος
Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης
Ηλίας Ανδρικόπουλος