Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Διάσκεψη για το Κλίμα

   Στο Παρίσι πραγματοποιείται από 31 Νοεμβρίου  έως 11 Δεκεμβρίου 2015 η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (CΟΡ21). Στόχος των εργασιών είναι η επίτευξη μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για  τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.     
       Τη Βουλή των Ελλήνων στην Διάσκεψη του ΟΗΕ θα εκπροσωπήσει η κυρία  Ιγγλέζη Αικατερίνη, ως Πρόεδρος  της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής  Προστασίας του Περιβάλλοντος.