Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Η πρόταση του Βασίλη Νανόπουλου για μια νέα τράπεζα ανάπτυξης http://www.sfedona.gr/sites/default/files/styles/node-teaser-default/public/field/image/NANOPOULOS1-620x400_0.jpg?itok=ZYmlol5r
Βασίλης Νανόπουλος   Κόρινθος  5.12.15
Παρ ότι κρατώ  όπως γνωρίζετε αποστάσεις από την συνεταιριστική  τράπεζα τα τελευταία χρόνια , ως ιδρυτικό μέλος της και εκπρόσωπος των επιχειρήσεων της Κορινθίας   αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω την παρακάτω  πρόταση η όποια θεωρώ θα βοηθήσει σημαντικά την προσπάθεια επιβίωσης της  τράπεζας .
Οι συνεταιριστικές τράπεζες μαζί με το ΕΤΕΑΝ και το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων να αποτελέσουν την νέα τράπεζα ανάπτυξης που η κυβέρνηση έχει διακηρύξει ότι επιθυμεί να ιδρύσει.
Για το σκοπό αυτό προτείνω ο περιφερειάρχης ,ο πρόεδρος της ΠΕΔ και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΚΕ , οι βουλευτές της περιοχής  να επισκεφτούμε τον υπουργό ανάπτυξης την Τρίτη – μέρα που έχω ζητήσει ήδη συνάντηση-ώστε η ανακοίνωση αποδοχής της πρότασης  να γίνει πριν την λήξη της ημερομηνίας ανακεφαλαιοποιησης .
 Η συνάντηση αυτή  θα ενισχύσει  την διασφάλιση που ζητούν οι νέοι επενδυτές για να αγοράσουν μερίδες της τράπεζας . Στην περίπτωση αυτή πρώτος εγώ  και μετά τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου όπως αποφασίσαμε,  θα επενδύσουμε μαζί με άλλους επιχειρηματίες σημαντικά ποσά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου .
Με την υλοποίηση της πρότασης η  συνεταιριστική τράπεζα  την όποια ιδρύσαμε προς όφελος των μετόχων και των επιχειρήσεων της περιοχής   θα συνεχίσει να στηρίζει τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη , οι μέτοχοι να περισώσουν μεγάλο μέρος της επένδυσης τους, οι εργαζόμενοι θα διατηρήσουν τις  θέσεις εργασίας τους  και η χώρα θα έχει μια τράπεζα -τη μόνη Ελληνική -στο ρόλο της παλαιάς ΕΤΒΑ .
Η πρόταση αυτή  λειτουργεί παράλληλα με τις ενέργειες ανακεφαλαιοποίησης της διοίκησης της τράπεζας που εύχομαι να πετύχουν .

 Βασίλης Νανόπουλος
πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορινθίας