Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Άνοιξε ο δρόμος για free roaming και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο


Άνοιξε
ο δρόμος για free roaming και
ελεύθερη πρόσβαση στο
διαδίκτυο
Σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2015, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε επισήμως τους νέους κανόνες για την κατάργηση των χρεώσεων περιαγωγής στην ΕΕ από τα μέσα του 2017. Ο νέος νόμος θα περιλαμβάνει, επίσης, τις πρώτες ευρωπαϊκές διατάξεις που θα διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η θέση αυτού του Συμβουλίου σε πρώτη φάση εγκρίθηκε χωρίς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου …
EurActiv.gr