Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Τακτική συνεδρίαση Δ. Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων ΘεοδώρωνΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΛΟΥΤΡΑΚΙ: 6/10/2015
ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                              ΑΡ. ΠΡΩΤ:  177
ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ  ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
Α. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
                Σας καλούμε την  12η    του μηνός  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας   ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  13.00 μ.μ   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –Αγίων Θεοδώρων, σε Τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ον : « Αποδοχή ή μη της απόφασης  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, επί της ένστασης του κου Κακογιάννη Ηλία»
ΘΕΜΑ  2ον : « Κατακύρωση ή μη αποτελέσματος Δημόσιου Επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης  κυλικείου του 1ου  ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ».
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.
                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ