Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Tατούλης : Απαράδεκτη και αυταρχική στα πλαίσια κομματικών σκοπιμοτήτων η διατήρηση των αρμοδιοτήτων υγειονομικής περίθαλψης στην κεντρική κυβέρνηση

Απαράδεκτη και αυταρχική χαρακτηρίζει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σε επιστολή του στον επικεφαλής της Task Force, Horst Reichenbach, την κίνηση του Υπουργείου Υγείας να προωθήσει νομοσχέδιο σχετικά με την ευθύνες για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αντίθετα με τις προβλέψεις του Καλλικράτη, αφήνοντας την ευθύνη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας.  
Ο Πέτρος Τατούλης στην τρισέλιδη επιστολή του αναφέρεται στην μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και στις σημαντικές ευθύνες που έχουν αναλάβει οι Περιφερειακές αιρετές Διοικήσεις, μεταξύ των οποίων οι αρμοδιότητες για τις υπηρεσίες υγείας που σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013 θα μεταφέρονταν σε αυτές.
Αυτή η σημαντική μεταφορά αρμοδιοτήτων, όσον αφορά τις υπηρεσίες υγείας, με βάση την ολιστική άποψη του Καλλικράτη όπως αναφέρει στην επιστολή του προς τον Horst Reichenbach ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, γίνεται σε ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι Περιφέρειες είναι ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα λειτουργούν ως περιφερειακή διοίκηση ασκώντας αρμοδιότητες σε όλα τα επίπεδα των δημόσιων πολιτικών.
Ειδικότερα συνεχίζει ο Πέτρος Τατούλης, στο πλαίσιο που ορίζει ο Καλλικράτης οι υπηρεσίες υγείας θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της περιφερειακής διοίκησης προσφέροντας τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ορθολογικό σύστημα υγείας με βάση τις περιφερειακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.  Η λειτουργία των υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο της περιφερειακής διακυβέρνησης, με στόχο την παροχή καλύτερων και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να αναπτυχτούν πιο ορθολογικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες υγείας, εξηγεί στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αυταρχικό και με συγκεκαλυμμένο τρόπο σημειώνει στην συνέχεια της επιστολής του στον Horst Reichenbach ο Πέτρος Τατούλης, ψήφισε τροπολογία (άρθρο 137 του Ν. 4052/2012) την Πέμπτη το βράδυ (01/03/2012) σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες υγείας παραμένουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας. Κανένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες, κυρίως οι Περιφέρειες και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, δεν ενημερώθηκαν σχετικά με αυτή την αντιφατική και ανατρεπτική πολιτική του Υπουργείου Υγείας υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης.
Τέτοιες προκλητικές πολιτικές, σημειώνει στην συνέχεια ο Πέτρος Τατούλης, δεν εξυπηρετούν κανέναν σκοπό, παρά μόνο τις κομματικές απόψεις μιας μειοψηφίας Υπουργών οι οποίοι αρνούνται να συνειδητοποιήσουν την πρόσφατη πολιτική, οικονομική, διοικητική και κοινωνική πραγματικότητα και να δεχθούν ότι η περίοδος του συγκεντρωτικού κράτους έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Συνεχίζουν, υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ένα αντιπαραγωγικό μοντέλο συγκεντρωτισμού δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των  Περιφερειών Διοικήσεων.
Όλοι οι Περιφερειάρχες είναι εντελώς αντίθετοι με την τροπολογία αυτή, όπως εκφράζεται στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Περιφερειών Ελλάδας τονίζει επισυνάπτοντας την σχετική απόφαση στην επιστολή του.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι Περιφερειακές Διοικήσεις είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα, συνεχίζει ο Περιφερειάρχης στην επιστολή καταγγελία προς τον επικεφαλής της Task Force στη χώρα μας, και έχουν την δυνατότητα να οδηγήσουν τη χώρα σε μια νέα εποχή αειφόρου ανάπτυξης εντός της οικογένειά  της ΕΕ.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τις συνεχείς προσπάθειες της κεντρικής κυβέρνησης για την υποτίμηση του θεσμού της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καταφέραμε, σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης που θα δώσει ελπίδα στους Έλληνες πολίτες σημειώνει στην συνέχεια ο Πέτρος Τατούλης υπογραμμίζοντας , έχουμε την ισχυρή θέληση και το θάρρος να οδηγήσουμε την Περιφέρεια μας προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Δουλεύουμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο τέλος της επιστολής του ζητά από τον Horst Reichenbach και την ομάδα του να εξετάσουν προσεκτικά αυτή την αναποτελεσματική πολιτική του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διαλύει τα θεμέλια της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και δημιουργεί νέα προβλήματα στο ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας, με μόνο σκοπό να εξυπηρετηθούν κομματικές σκοπιμότητες.
Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε στο πλαίσιο ενός συστήματος με δομές και οικονομικές πρακτικές που οδήγησαν στην αναποτελεσματικότητα και τα βαριά χρέη της χώρας υπογραμμίζει ο Πέτρος Τατούλης στη συνέχεια καταλήγοντας, αξίζει να δοθεί μια νέα ώθηση για τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να θεσπίσει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό μοντέλο συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.