Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ντόρα Μπακογιάννη: : Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για μισθοδοσία συμβασιούχων αντί για αναπτυξιακές δράσεις -Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασάκη

Τη στιγμή που όλες οι διεθνείς εκθέσεις αναδεικνύουν τις αναπτυξιακές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κονδύλια του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για να καλύψει το κόστος μισθοδοσίας συμβασιούχων του Δημοσίου, σε κλίμακα που δεν έχει προηγούμενο.
Για παράδειγμα, με το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 δεσμεύονται 53,8 εκατομμύρια ευρώ από το ΠΔΕ για την πληρωμή συμβασιούχων για τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας. Όμως, πολύ μεγαλύτερα ποσά έχουν δεσμευθεί από το εθνικό ΠΔΕ για να καλύψουν μισθολογική δαπάνη. Δηλαδή, αντί να κατευθυνθούν πόροι σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που θα τονώσουν την αγορά και θα δημιουργήσουν υγιείς θέσεις εργασίας, χρησιμοποιούνται για μισθοδοσία συμβασιούχων και μάλιστα υπό το μανδύα των έργων του ΕΣΠΑ. Για να χρηματοδοτηθεί η πρόσληψη συμβασιούχων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διά Βίου Μάθηση»  πλειάδα έργων. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2018 – 2019 έχουν ενταχθεί έργα ύψους 610 εκατομμυρίων ευρώ.
Από αυτά τα ποσά, συγχρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους μόνο τα 98 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 512 εκατομμύρια ευρώ πληρώνονται αποκλειστικά από το εθνικό ΠΔΕ. Συνολικά, ένα δυσθεώρητο ποσό,  περίπου 565 εκατομμυρίων ευρώ, διατίθεται από το ΠΔΕ 2018-2019  για να καλυφθεί η μισθοδοσία προσωπικού. Και αυτό αφορά μόνο  το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο βεβαίως χρειάζεται προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων για να καλυφθούν τα χιλιάδες κενά στα σχολεία.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θυσιάζει πόρους του ΠΔΕ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τονωθεί η οικονομία και να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας. Στην ουσία, αποκρύπτει από τον ελληνικό λαό την πραγματική αύξηση του μισθολογικού κόστους και την επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Κράτους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Για ποιο λόγο η κυβέρνηση χρησιμοποιεί κονδύλια του ΠΔΕ για την πληρωμή συμβασιούχων του Δημοσίου και όχι για αναπτυξιακές δράσεις; Σχεδιάζει συγκεκριμένες δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης μέσω του ΠΔΕ;
 

Η ερωτώσα βουλευτής

Ντόρα Μπακογιάννη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ