Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων       Αποτέλεσμα εικόνας για Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Λουτράκι    30/5/2017
            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 10606
                  Δ  Η  Μ  Ο  Σ                                            
    ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
                 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 31η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

            1. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί:

α) της έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017,
β) του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας και τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου  - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, σε τρίτους
γ) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και
δ) του προτεινόμενου χώρου/χώρων, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.μεΑ., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.μεΑ. εκτός της αιγιαλού περιοχής και των αμμοθινών,
 καθότι εκπνέουν οι προθεσμίες και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες.. 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

Μαρία ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ               
Αντιδήμαρχος