Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Ερώτηση Νίκου Ανδρουλάκη για την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία

Το θέμα της πιθανής επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Τουρκία μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος έθεσε με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής κ. Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο κ. Ανδρουλάκης στην ερώτησή του αφού τονίζει την αντίθεση της θανατικής ποινής με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα Πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ζητά να ενημερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί ώστε να αποτρέψει την επαναφορά της. Επιπρόσθετα, και με δεδομένη την ασυμβατότητα της θανατικής ποινής με τις γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία αλλά και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, καθώς η Τουρκία είναι υπό ένταξη χώρα.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, τόσο ο Πρόεδρος Ερντογάν, όσο και ο Πρωθυπουργός Γιλντιρίμ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της Θανατικής ποινής στην Τουρκία.
Έχοντας υπόψη:
Tο άρθρο 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προβλέπει ρητά ότι "κανένας δεν μπορεί να καταδικασθεί στην ποινή του Θανάτου ούτε να εκτελεσθεί",
τα Πρωτόκολλα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τα οποία καταργούν την θανατική ποινή ανεξαρτήτως περιστάσεων,
τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουλίου 2003,
το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και ότι τα δικαιώματα που απορρέουν αυτή αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης,
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
- Tι προτίθεται να κάνει για να αποτρέψει την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία;
- Πως θα επηρεάσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, καθώς και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας πιθανή επαναφορά της θανατικής ποινής;