Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Εκτελεστική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου "Άμεσα να ολοκληρωθεί το Λεύκτρο - Σπάρτη και να αποδοθεί προς χρήση στους πολίτες"http://aftovi2.27210.gr/mediafiles/2013/07/sparti_aftodioikisi.jpg 
Την άποψη ότι πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί ο οδικός άξονας Λεύκτρο - Σπάρτη και να αποδοθεί προς χρήση από τους πολίτες διατύπωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίασή της την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

Η Εκτελεστική Επιτροπή επαναδιατύπωσε τη θέση της ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τονίστηκε ότι απομένει μόνο το 5% του φυσικού αντικειμένου για την ολοκλήρωση του έργου, αφού το 95% έχει ήδη ολοκληρωθεί. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκφράζει επίσης τη σύμφωνη γνώμη της με την άποψη που διατύπωσε ο αρμόδιος Υπουργός κ. Σταθάκης, σε ότι αφορά την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα αυτού.