Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Σεμινάριο για δημοσιογράφους σχετικά με την προστασία δεδομένων στις ΒρυξέλλεςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Μαΐου, διοργανώνεται στις Βρυξέλλες, σεμινάριο για δημοσιογράφους με θέμα την αναδιαμόρφωση της πολιτικής προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω webstreaming:

Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στη συζήτηση μέσω twitter, χρησιμοποιώντας το hashtag #EUdatap

 
Λίγα λόγια για την πολιτική προστασίας δεδομένων

Η ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων σκοπό έχει να επιτύχει την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σ' ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό της ΕΕ.
Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο καθορίστηκαν αυστηρά όρια στη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων και ζητήθηκε από κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει έναν ανεξάρτητο εθνικό φορέα για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Επίσης, καθορίστηκαν στόχοι για την καλύτερη προστασία της ιδιωτικής ζωής με τη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, ενώ προβλέπεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Στις 25 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε συνολική μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών κανόνων του 1995 περί προστασίας δεδομένων στο διαδίκτυο με στόχο την κατοχύρωση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρώπης.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (+30) 210 32 71 011 (Αθήνα)
Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου (+30) 6973 699 886 (κινητό)
Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα (+33) 3 881 73822 (Στρασβούργο)
e-mail : constantinos.tsoutsoplides@europarl.europa.eu   

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας (+30) 210 32 71 011 (Αθήνα)
Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης (+30) 6943 100 303 (κινητό)
του ΕΚ στην Ελλάδα  (+33) 3 881 74356 (Στρασβούργο)
e-mail : leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu  

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :


Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/

 
Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει πλέον με το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της μετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.. Ως το μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με την ενίσχυση της συμμετοχής των Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων σε κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
@EP_Hellas