Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
          Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, κ. Γ. Δέδε, της Διοικήτριας του Νοσοκομείου Κορίνθου, κας Μ. Παπανδρέου και των Διοικητικών και Τεχνικών Στελεχών των δύο φορέων. Στη συνάντηση παραβρέθηκε επίσης, εκπρόσωπος του Ομίλου Μελετών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΟΜΑΣ Α.Ε), Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την ωρίμανση έργων υγείας – πρόνοιας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η άμεση προώθηση και η αντιμετώπιση των όποιων γραφειοκρατικών και τεχνικών προβλημάτων για την ολοκλήρωση των έργων που αφενός έχουν  ήδη ενταχτεί, αφετέρου πρόκειται να ενταχτούν στο ΕΣΠΑ και αφορούν στη βελτίωση και αναβάθμιση των νοσοκομειακών υπηρεσιών και στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εγκατάσταση του νέου  αξονικού και νέου μαγνητικού τομογράφου και στη διαμόρφωση των χώρων για την τοποθέτησή τους, στην επισκευή, ανακαίνιση και αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας της Κορινθίας, αλλά και στις εργασίες τεχνικής υποστήριξης του Νοσοκομείου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Κατά τη συνάντηση υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων σε σχέση με τις ενέργειες που προγραμματίζονται βάσει και του πλαισίου που έχει καθορίσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Π. Τατούλης και καθορίστηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα άμεσης υλοποίησής τους. Τέλος, συμφωνήθηκε η συστηματική συνεργασία και ο συντονισμός των τριών φορέων (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας–Νοσοκομείο Κορίνθου–Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου) για την εκπόνηση  και υλοποίηση των προγραμμάτων, με κοινό στόχο την άμεση υλοποίηση των έργων που έχει ανάγκη το Νοσοκομείο Κορίνθου  και οι μονάδες υγείας για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.