Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Αλλαγή ημέρας λαϊκών αγοράς Δήμου Τρίπολης, λόγω εορτών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


            Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι λαϊκές αγορές της Πλατείας Θεοκρίτου και της  Πλατείας Βαλτετσίου  θα  λειτουργήσουν αντί  του Μ. Σαββάτου  27/04/2019  την
 Μ. Παρασκευή  26/04/2019, η λαϊκή αγορά Πλ. Μαντινείας θα λειτουργήσει αντί της Τετάρτης 1-5-2019 την Πέμπτη 2-5-2019 και αντί της Τετάρτης 22-5-2019 την Τρίτη 21-5-2019.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝ. ΔΕΜΟΥ
ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣ. ΒΡΕΤΤΟΥ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΕ1 Διοικητικού
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ1 Διοικητικού

A΄ βαθμού
Α΄βαθμού
Α΄ βαθμού
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΙΡΚΙΝΗ