Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ http://4.bp.blogspot.com/_w5hLFnMXthA/TLlJS64wXcI/AAAAAAAABrg/2RYzscCmCtk/s1600/asteras+dervenioy.jpg
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ. 94/A/29-06-2017) περί κατηγοριοποίησης και αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και χορήγησης άδειας διεξαγωγής αθλητικών αγώνων, ενημερώνουμε τους αρμόδιους φορείς  τα εξής:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1)       Οι δήμοι όλης της χώρας εκδίδουν μέσα σε τρείς (3) μήνες από  τη δημοσίευση του Νόμου, ήτοι έως τις 29/09/2017 απόφαση με την κατάταξη
όλων των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων, με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2)       Ομοίως έως 29/09/2017  και εφόσον διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία της, η Περιφέρεια οφείλει να ολοκληρώσει την κατάταξή τους σε ομάδες  και να την κοινοποιήσει στους οικείου δήμους και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
3)       Για τους σωματειακούς και όσους ιδιωτικούς χώρους άθλησης υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τις ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις, η κατηγορία στην οποία εντάσσονται βεβαιώνεται αιτιολογημένα με υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ή του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, προκειμένου να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του άρθρου 56Β του Ν.4479/2017 από την αρμόδια Αρχή.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1) Για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε αθλητικής συνάντησης απαιτείται άδεια τέλεσης αγώνων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι
-          Άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης ή αγωνιστικού χώρου,
-          Έγκριση αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας, ή διοργανώτριας αρχής,
-          παραχώρηση δικαιώματος χρήσης από ιδιοκτήτη και
-          βεβαίωση καλής λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων εισιτηρίων και εποπτείας, για τα αθλήματα για τα οποία κρίνεται  απαραίτητο

Οι άδειες  τέλεσης αγώνων χορηγούνται από τη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Μαινάλου & Σέκερη 37, 1ος όροφος). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2710234405 (Νίκος Σωτηρόπουλος) και 2710234456 (Αγγελική Πουλοπούλου – προϊσταμένη Δ/νσης).

Υπόδειγμα της αίτησης έκδοσης άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης  για τις αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγοριών Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1. Γ2, Δ, Ε1, Ε2 και ΣΤ , καθώς και η εγκύκλιος  (ΑΔΑ: 6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ) της Γ.Γ. Αθλητισμού , παρατίθενται στη συνέχεια.

Εκ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
               Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Αθλητισμού Πολιτισμο 


Άδειες Λειτουργίας_Ν.4479_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_050717.pdf     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Περιγραφή αιτήματος :
« Έκδοση Άδειας Διεξαγωγής Αθλητικής Συνάντησης[1] 
για τις Αθλητικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 
Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ »
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται
με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιώνΠΡΟΣ:
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας[2]
Τμήμα Αθλητισμού & Πολιτισμού
Μαινάλου και Σέκερη
ΤΚ: 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ  :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
(για κατάθεση αίτησης ή για παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης):
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
πχ Πρόεδρος


ΑΛΛΟ
(ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ)


ΕΠΩΝΥΜΟ:ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΠΟΛΗ


ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘΜ

ΤΚ:

Τηλ:

Fax:

E mail:Περιεχόμενο αιτήματος:

Με ατομική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι το περιεχόμενο της παρούσας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «Στα πλαίσια του άρθρου 56Δ του Ν.4479/2017 ΦΕΚ 94/Α/2017 σας παρακαλώ για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης  σύμφωνα με τα στοιχεία  που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα :


Στοιχεία Σωματείου


Άθλημα[3]

Αθλητική Εγκατάσταση


Επωνυμία[4]


Ιδιοκτήτης[5]


Αθλητική Ομοσπονδία από την οποία δόθηκε η έγκριση – βεβαίωση αγώνων


Διοργανώτρια αρχή από την οποία δόθηκε η έγκριση – βεβαίωση αγώνων

Αγωνιστική κατηγορία στην οποία συμμετέχει η ομάδα [6]

Ημερομηνία  διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης[7]


Συνημμένα καταθέτω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ
Άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης στην οποία θα διεξαχθεί η αθλητική συνάντηση σε ισχύ

Έγκριση της αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή της διοργανώτριας αρχής

Αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων (μέρες και ώρες διεξαγωγής αγώνων)


Παραχώρηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης


Βεβαίωση καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων και εποπτείας (αν για το συγκεκριμένο άθλημα και την κατηγορία αγώνων αυτό απαιτείται βάσει του άρθρου 2 του Ν.4326/2015).


Επιλέξτε µε ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας[8]:
Να αποσταλεί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ στη Δ/νση που έχω δηλώσει ως νόμιμος εκπρόσωπος


Να αποσταλεί στο φαξ έχω δηλώσει ως νόμιμος εκπρόσωπος


Να αποσταλεί στο  e-mail έχω δηλώσει ως νόμιμος εκπρόσωπος
Ημερομηνία  ...... /…… /2017

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

(Υπογραφή εκπροσώπου & Σφραγίδα φορέα)


[1] ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η αίτηση υποβάλλεται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με currier ή με φαξ ή με e-mail  
  πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προγραμματισμένο αγώνα. Σε διαφορετική περίπτωση
  πρέπει να αιτιολογείται το έκτακτο του θέματος.   .
[2] Στοιχεία Επικοινωνίας με Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας/ Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού :
  Αρμόδιος υπάλληλος:Νικόλαος Σωτηρόπουλος
  Τηλέφωνο:2710234405/ Fax: 2710234492 / E-mail:
.
[3] πχ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
[4] πχ Γήπεδο  Σπάρτης ή ΔΑΚ Δήμου Άργους Μυκηνών κλπ
[5] Δήμος Ναυπλίου ή ΕΠΣ Λακωνίας
[6] πχ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ Πρωταθλήματος ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ αγωνιστικής περιόδου 2017-2018, ή  αγώνες ΚΥΠΕΛΟΥ για την κατηγορία ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 ή  Φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΟ Δαφνίου – ΑΟ Κροκεών ή Πρωτάθλημα Γ Εθνικής Γυναικών κλπ)
[7] εάν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες του αγώνα ή των αγώνων κατατίθεται)  Πχ 15/9/2017 ή σύμφωνα με το συνημμένο εγκεκριμένο πρόγραμμα της διοργανώτριας αρχής το οποίο επισυνάπτω
[8] Xρόνος έκδοσης της διοικητικής πράξης άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης:
  Έως δύο ημέρες  εφόσον τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι πλήρη