Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΙΚΑ



 Εμφάνιση Γκικας   Θανάσης.jpg
Αισθάνομαι    την  ανάγκη  να  ευχαριστήσω  θερμά  τον  Περιφερειάρχη  Πελοποννήσου κ.  Πέτρο  Τατούλη  για  την  εμπιστοσύνη  που  μου  έδειξε,  αναθέτοντάς  μου  τα  καθήκοντα  του  Θεματικού  Αντιπεριφερειάρχη  Πελοποννήσου.     Δεσμεύομαι  να  κάνω  ότι  είναι  δυνατόν  για  να  ανταποκριθώ  στο  έργο  αυτό  σε  μια  εξαιρετικά  δύσκολη  για  την  χώρα  και  την  Πελοπόννησο  περίοδο.
    Με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη και με πολύ όρεξη για δουλειά πιστεύω  ότι θα τα καταφέρουμε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ