Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. Τρ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΑρχικήΑπό το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφων Αλεξιάδη για τις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές των ιδιωτών προς το Κράτος εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 


"Στα ψέματα και την παραπληροφόρηση, "σπορ" που διακρίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλεξιάδης κατέγραψε νέο ρεκόρ! 
Πριν στεγνώσει η μελάνη στους Πίνακες με τα επίσημα στοιχεία για την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών των ιδιωτών προς το Κράτος που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)  (βλέπε http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/PublicIssue/documents_TaxAdmin/tax_admin_Jan-Nov-2015.xlsx), ο πολιτικός προϊστάμενός της εμφανίσθηκε να  ρωτάει την ... Αξιωματική Αντιπολίτευση και τους δημοσιογράφους που ... βρήκαν τα στοιχεία αλλά και να κατασκευάζει άλλα, προσπαθώντας να πείσει ότι οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ... μειώθηκαν, δεν αυξήθηκαν όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ΓΓΠΣ!
Ο κ. Αλεξιάδης όφειλε να γνωρίζει ότι η δημοσίευση ανακριβών στοιχείων είναι κολάσιμη ενέργεια. Η οποία, πέραν των άλλων, βλάπτει σοβαρότατα την αξιοπιστία της χώρας και μειώνει τη διαπραγματευτική της ισχύ, με αποτέλεσμα να έρχονται νέα αριστερά μέτρα που θα επωμιστούν ξανά οι Έλληνες φορολογούμενοι. 
Πριν βγάλει άλλη ανακοίνωση, ο κ. Αλεξιάδης, είναι καλό να συνεννοείται με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου του. Και αφού είναι τόσο ικανοποιημένη η κυβέρνηση με την πορεία των εσόδων, να εξηγήσει γιατί τα φορολογικά έσοδα είναι μειωμένα στον πρώτο δικό τους προϋπολογισμό κατά 4,3 δις ευρώ, έναντι των αρχικών προβλέψεων (Πίνακας 3.5. της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2016), παρά τη λήψη 23 (!) φορομπηχτικών αριστερών μέτρων ύψους πάνω από 1 δις ευρώ μόνο για το 2015 (Πίνακας. 3.37 της Εισηγητικής). 

* Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας, όπως δημοσιοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ Σύνολο
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 60,022 73,498 73,252 72,981 72,877 72,643 72,477 72,277 72,180 72,028 71,914 71,797
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων
κ.α (€ δις) (2)
4,488 6,040 6,039 6,038 6,036 6,034 6,031 6,029 6,028 6,030 6,029 6,027
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) 9,433 10,882 10,869 10,854 10,845 10,822 10,814 10,798 10,798 10,752 10,750 10,728
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) 45,934 56,408 56,185 55,930 55,836 55,628 55,472 55,290 55,195 55,087 54,977 54,885
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για
συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5)
0,168 0,168 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,159 0,159 0,158 0,158 0,158
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) [Ι] 1,561 0,204 0,353 0,589 0,721 0,870 0,995 1,156 1,256 1,360 1,450 1,545 1,7
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) 0,893 0,054 0,100 0,148 0,191 0,239 0,293 0,321 0,338 0,382 0,406 0,424
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον προηγούμενο
μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (8) [ΙΙ]
13,768 1,317 2,480 3,469 4,206 5,234 5,890 6,278 7,946 9,548 10,380 11,833
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9)
2,074
0,064 0,156 0,310 0,424 0,571 0,690 0,808 0,993 1,278 1,541 1,795
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10)
0,209
0,003 0,014 0,024 0,045 0,096 0,124 0,158 0,165 0,187 0,196 0,222
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (9)/((8)-(10) με εξαίρεση των μη
φορολογικών κατηγοριών [III]
15,30%
4,9% 6,3% 9,0% 10,2% 11,1% 12,0% 13,2% 12,8% 13,7% 15,1% 15,5%
"Αποτελεσματικό νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία έως τον
προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (11) [IV]
0,586 1,188 2,017 2,466 3,226 3,733 4,014 4,941 5,789 6,554 7,212
Εισπράξεις έναντι "αποτελεσματικού νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) 0,064 0,155 0,307 0,420 0,564 0,681 0,797 0,993 1,261 1,522 1,771
Διαγραφές έναντι "αποτελεσματικού νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13) 0,003 0,013 0,021 0,041 0,083 0,110 0,143 0,165 0,170 0,178 0,202
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "αποτελεσματικού νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (12)/((11)-
(13))
11,0% 13,2% 15,4% 17,3% 17,9% 18,8% 20,6% 20,8% 22,4% 23,9% 25,3% 25%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς.
V. Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2015 είναι σωρρευτικά.
VI. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Υπολοίπου" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού.
VII. Από το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της περιόδου 1/12/2014-30/9/2015, καθώς και τις εισπράξεις και τις διαγραφές της περιόδου 1/1/2015-31/10/2015 έναντι αυτού, έχουν αφαιρεθεί οι
εισπράξεις και διαγραφές της περιόδου 28/6/2015-31/7/2015 έναντι υπολοίπου 28/6/2015-30/7/2015, οι οποίες δεν ταξινομούνται στις αντίστοιχες έναντι ληξιπροθέσμων οφειλών,
εξαιτίας της παράτασης μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2015, των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών από 27/6/2015, λόγω της από 28/6/2015 τραπεζικής
αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1537 Β’/22.07.2015).
ΙΙΙ. Oι συγκεκριμένοι δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας τις κατηγορίες φόρων 25 (Λοιπές Εισφορές),27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων),31 (Μισθώματα),32 (Υπηρεσίες),36 (Δάνεια),37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων),38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά),39 (Παράβολα),41
(Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά), ώστε να είναι συγκρίσιμοι με τους αντίστοιχους του έτους 2014.
IV. Το "Αποτελεσματικό Νέο Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" διαμορφώνεται βάσει των παραμέτρων: a) Δεν περιλαμβάνει Πτώχους οφειλέτες, Δημόσιες-Δημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και μηδενικά και πλασματικά Α.Φ.Μ., β) Περιλαμβάνει μόνο στοιχεία εντός
προϋπολογισμού.γ) Δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες φόρων 25 (Λοιπές Εισφορές),27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων),31 (Μισθώματα),32 (Υπηρεσίες),35 (Πρόστιμα Κ.Β.Σ.), 36 (Δάνεια),37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων),38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά),39 (Παράβολα),41
(Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B - Είσπραξη Ληξιπρόθεσμων οφειλών
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2014
2015
Στόχοι 2015
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος.
Σελίδα