Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Τέρμα τα τυπικά προσόντα- Η συνέντευξη «επιλέγει» τους manager του Δημοσίου

Η συνέντευξη θα αποτελεί, όπως επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια σημερινής συνάντησης με τους δημοσιογράφους στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα επιλέγονται  οι μάνατζερ του Δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως ειπώθηκε,  οι Γενικοί Διευθυντές θα επιλέγονται κατά 70% με βάση τη συνέντευξη και κατά 30% με βάση τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στο ΑΣΕΠ, οι Διευθυντές κατά 60% βάσει της συνέντευξης και 40% βάση των γραπτών εξετάσεων, ενώ για τους Τμηματάρχες η αναλογία θα κυμαίνεται στο 50%-50%. Όσον αφορά τα τυπικά προσόντα θα παίζουν ρόλο μόνο στο πρώτο στάδιο επιλογής των υποψηφίων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων λόγω της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μπροστά στις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, υπεραμύνθηκε με σθένος της συνέντευξης τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Επειδή δεν κάναμε ποτέ σωστά συνεντεύξεις στο παρελθόν, δεν πρέπει να κάνουμε και τώρα; Έτσι  όμως δεν πρόκειται να προχωρήσουν τα πράγματα στη Δημόσια Διοίκηση. Σε κανένα σύστημα επιλογής σε όλο τον κόσμο δεν λείπει η συνέντευξη«. Παράλληλα επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί το ψυχολογικό προφίλ του υποψηφίου, καθώς δεν  θα διενεργούνται προηγουμένως ψυχομετρικά τεστ.
Η δομή της συνέντευξης
Η δομημένη συνέντευξη θα πραγματοποιείται με τέσσερα βασικά κριτήρια:
1.       Θα αποτελεί μία προσχεδιασμένη μέθοδο αξιολόγησης,
2.       Θα υπάρχουν κοινά κριτήρια για όλους που θα προκύπτουν από την περιγραφή της θέσης,
3.       Θα υφίσταται πάνελ αξιολογητών με συγκεκριμένους ρόλους και πιστοποιημένη ικανότητα διεξαγωγής συνέντευξης,
4.       Οι ερωτήσεις θα είναι συγκεκριμένης μεθοδολογίας και κοινές για όλους.
Για την επιλογή των μάνατζερ του Δημοσίου θα συσταθούν τα Ειδικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) σε κάθε υπουργείο, ο ρόλος τους είναι μεταξύ άλλων να επιλέγουν  τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης από το υφιστάμενο και εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει ήδη επιλέξει το ΑΣΕΠ, να δημοσιεύουν τα τελικά αποτελέσματα αλλά και να επιλέγουν τους επιτυχόντες. Παράλληλα δημιουργούνται τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων τα οποία θα αποτελούν ένας Γενικός Διευθυντής Aνθρώπινου Δυναμικού, ένας Γενικός Διευθυντής άλλου υπουργείου, δύο άτομα που θα επιλεγούν από το ΑΣΕΠ (ένας θα είναι ο πρόεδρος)  και τέλος ένα ακόμα άτομο που θα επιλεγεί από το ΑΣΕΠ, αλλά θα προέρχεται από το χώρο της αγοράς.  Ρόλος τους θα είναι να διεξάγουν συνεντεύξεις και αξιολογούν τους υποψηφίους, να κατατάσσουν τους υποψηφίους και να υποβάλουν τα αποτελέσματα στο ΕΙΣΕΠ
Χρονοδιάγραμμα και μεταβατική περίοδος
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να επιλεγούν 83 Γενικοί Διευθυντές, εκ των οποίων οι 21 του Ανθρώπινου Δυναμικού θα επιλεγούν άμεσα, προκειμένου ένας εξ αυτών να συμμετάσχει στην πενταμελή επιτροπή για την επιλογή των ανώτατων και ανώτερων στελεχών του  Δημοσίου.  Παράλληλα,  μέχρι το τέλος του 2015 θα γίνει η επιλογή 383 διευθυντών και 1384 τμηματαρχών.
Μετά τη δημοσίευση των Προεδρικών Διαταγμάτων θα δοθεί τετράμηνη προθεσμία μέσα στην οποία ο οικείος υπουργός θα τοποθετεί προσωρινά με απόφασή του τους Προϊσταμένους στις νέες θέσεις ευθύνης μέχρι την επιλογή νέων με το νέο σύστημα.
Τα τρία στάδια
Να σημειωθεί ότι με βάση το νομοσχέδιο το οποίο είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση από τις 8 έως τις 23 Μαΐου, οι νέοι μάνατζερ θα επιλέγονται μέσω προκήρυξης από το ΑΣΕΠ και η διαδικασία θα έχει τρία στάδια:
  • Πρώτο στάδιο: Θα εξετάζεται εάν οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης (τυπικά προσόντα).
  • Δεύτερο στάδιο: Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ.
  • Τρίτο στάδιο: Οι επιτυχόντες, το ποσοστό των οποίων θα καθορίζεται από την προκήρυξη, θα συμμετέχουν σε συνέντευξη με βάση την οποία θα γίνεται η τελική επιλογή.
Πάντως,  για να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής μάνατζερ, στο τελευταίο στάδιο της συνέντευξης θα πρέπει ο αριθμός των υποψηφίων να είναι τουλάχιστον τριπλάσιος από τον ζητούμενο.
Την Τετάρτη ξεκινάει η συζήτηση στη Βουλή
Το νομοσχέδιο «Τροποποίηση Διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) – Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις» θα συζητηθεί σε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής: Τετάρτη 25/6, 5 μ.μ., Πέμπτη 26/6, 5 μ.μ., Παρασκευή, 27/6, 10 π.μ.
Τέλος, όπως διευκρινίστηκε  η διαδικασία αυτή αφορά τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τα ΝΠΔΔ, αλλά όχι τους ΟΤΑ. Αναφορικά με τους δήμους και τις περιφέρειες, θα υπάρξει σε συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών μία νέα νομοθετική ρύθμιση, καθώς εκεί απαιτούνται ιδιαίτερα κριτήρια για την επιλογή προϊσταμένων.
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

aftodioikisi.gr