Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Με την ενεργό συμβολή και παρότρυνση του Νίκου Ταγαρά χρήσιμες προσθήκες για τα ΕΠΑΛ του Νομού ΚορινθίαςΗ πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε την προσθήκη ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) της χώρας. Η απόφαση μόλις δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Με την ενεργό συμβολή και παρότρυνση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Ταγαρά, υιοθετήθηκαν αρκετές χρήσιμες προσθήκες για τα ΕΠΑΛ του Νομού Κορινθίας και ταυτόχρονα αντιμετωπίστηκαν ουσιώδη προβλήματα που είχαν προκύψει.Με την απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας επιλύεται ένα σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει στο νομό καθώς με τις πρόσφατες καταργήσεις των ΕΠΑΣ, το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου έχει μείνει η μοναδική απογευματινήεπαγγελματική σχολική δομή στο νομό, η οποία όμως δεν είχε μέχρι τώρα τις αναγκαίες ειδικότητες για τα παιδιά της περιοχής. Έτσι πολλοί μαθητές θα ήταν αναγκασμένοι να παρακολουθήσουν τεχνική εκπαίδευση σε γειτονικούς νομούς, αν έπρεπε να εργάζονται και να φοιτούν ταυτόχρονα. Το θέμα είχε αναδείξει ο Νίκος Ταγαράς, ως βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ από τον Οκτώβρη του 2013, οπότε είχε καταθέσει σχετική αναφορά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ζητώντας να επιλυθεί το ζήτημα, ενημερώνοντας ταυτόχρονα για τις σχετικές προτάσεις των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης στην περιοχή.
Έκτοτε συνεχώς ο Νίκος Ταγαράς βρισκόταν σε επαφή και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, η οποία εντάθηκε από τη στιγμή της ανάληψης κυβερνητικών καθηκόντων από πλευράς του.

Επιπλέον με την απόφαση αυτή δίνονται πολλές επιπλέον δυνατότητες εξειδίκευσης σε Επαγγελματικά Λύκεια ολόκληρου του νομού, με ειδικότητες που παρέχουν δυνατότητες καριέρας στην αγορά εργασίας, ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση που βιώνουμε, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προοπτικές που ήδη διαφαίνονται στη χώρα. Ειδικά για το νομό Κορινθίας η απόφαση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στα ΕΠΑΛ, αναβαθμίζει το ρόλο και το έργο των καθηγητών της τεχνικής εκπαίδευσης και δίνει περισσότερες δυνατότητες στους μαθητές της Κορινθίας.

Ειδικότερα, με την απόφαση προβλέπονται οι εξής προσθήκες και αλλαγές σε ΕΠΑΛ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προστίθενται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητες α) Τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, β) Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού και δ) Τεχνικός Οχημάτων
2) Ο ΤΟΜΕΑΣ Δομικών Έργων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Σχεδιαστής δομικών έργων και γεωπληροφορικής
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων, β) Τεχνικός αυτοματισμού, γ) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προστίθεται:
Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης και ανακύκλωσης

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ
Προστίθενται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης
2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Τεχνικός αυτοματισμού και β) Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
4) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)
5) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός τεχνολογίας τροφίμων και ποτών (στον υπάρχοντα τομέα Γεωπονίας, τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής)

1o Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Προστίθενται:
1) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
2) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος εμπορίας και διαφήμισης (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)

2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Προστίθεται:
Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός Μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου (στον υπάρχοντα τομέα Μηχανολογίας)

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΝΕΜΕΑΣ
Προστίθεται:
Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού (στον υπάρχοντα τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)

1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Προστίθενται:
1) Ο ΤΟΜΕΑΣ Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών) με ειδικότητα Τεχνικός διαχείρισης
και ανακύκλωσης
2) Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τεχνικός αυτοματισμού (στον υπάρχοντα τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού)
3) ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: α) Υπάλληλος αποθήκης και συστημάτων εφοδιασμού και β) Υπάλληλος οικονομίας και διοίκησης στον τουρισμό (στον υπάρχοντα τομέα
Διοίκησης και Οικονομίας)
-