Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018

Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR στην Καρθαγένη Ισπανίας


 Εμφάνιση Φωτ.1.jpg
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR και των Ομάδων  Εργασίας, η οποία έλαβε χώρα στην Καρθαγένη στην Περιφέρεια της Μούρθια της Ισπανίας, στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2018.

Εμφάνιση Φωτ.2.jpg
Οι συνεδριάσεις περιλάμβαναν ποικιλία θεμάτων, με εμπεριστατωμένες και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις ομιλητών και εξειδικευμένες παρουσιάσεις από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις Γενικές Διευθύνσεις της Περιφερειακής Πολιτικής (DG REGIO) και Θαλάσσιας Πολιτικής & Αλιείας (DG MARE).

Εμφάνιση Φωτ.3.jpgΕιδικότερα συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα, συγκεκριμένες κατευθύνσεις, σχέδια δράσεων, κατευθυντήριες γραμμές για τα μελλοντικά έργα και πρωτοβουλίες της Επιτροπής, αλλά και βασικά ζητήματα που απασχολούν τις Περιφέρειες της Μεσογείου.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονταν οι εξής ενότητες:

  • Αναδυόμενες Στρατηγικές, Πρωτοβουλίες και το Μέλλον της Συνεργασίας στη Μεσόγειο.
  • Βιώσιμος Παράκτιος και Θαλάσσιος Τουρισμός
  • Διαχείριση της Μετανάστευσης και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

Εμφάνιση Φωτ.4.jpgΗ συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την έγκριση των πολιτικών μηνυμάτων του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR.

Εμφάνιση Φωτ.5.jpgΤην Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου όπου έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τον παραγωγικό πλούτο της Περιφέρειας και τα πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου, παράλληλα όμως τόνισε ότι οι Περιφέρειες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση των αξιών της Ε.Ε. εντός της ευρύτερης γειτονίας και αποτελούν βασικό μοχλό και κινητήρια δύναμη συνεργατικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Ε.Ε. Τέλος υπογράμμισε ότι οι Περιφέρειες έχουν αποφασιστικό ρόλο στην ενίσχυση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, προωθούν την καινοτομία και τις επενδύσεις, για την τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή μελετά τα κοινά προβλήματα και εφαρμόζει συγκεκριμένες δράσεις Διαπεριφερειακής Συνεργασίας στο χώρο της Μεσογείου, με οδηγό τη διακυβέρνηση των Περιφερειών, που εφαρμόζεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες με ιδιαίτερη επιτυχία και αποβλέπουν στην οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη, όπως:

  1. Προώθηση της ευρωμεσογειακής πολιτικής και του σημαντικού ρόλου των περιφερειακών αρχών.
  2. Προώθηση της εδαφικής εστίασης για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.
  3. Υπεράσπιση των ειδικών συμφερόντων των Περιφερειών της Μεσογείου στις κυριότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις και τις κοινοτικές πολιτικές.
  4. Εντοπισμός και προώθηση διαρθρωτικών προγραμμάτων συνεργασίας σε ό,τι αφορά τα κύρια προβλήματα του μεσογειακού χώρου.
  5. Επίτευξη στενών δεσμών με τα μεσογειακά δίκτυα και τις δομές συνεργασίας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δραστήριο μέλος πολλών θεσμών και φορέων σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο. Επιδεικνύει μεγάλη κινητικότητα και  ενεργή συμμετοχή. Επιδιώκει μέσω των οργάνων, την επίλυση των θεμάτων και τη χάραξη πολιτικής και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και μελλοντικές προοπτικές για την Πελοπόννησο, η οποία αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές Περιφέρειες στο χώρο της Μεσογείου.Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου

Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.