Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Ολομέλεια ΝΣΚ - Συμβάσεις Δημοσίων Έργων: Τελική γνωμοδότηση για την κατάργηση κρατήσεων

Τέλος σε ερωτήματα που στην πράξη απασχολούν τις Υπηρεσίες από το 2015, αναφορικά με την κατάργηση - με τους ν.4254/2014 και ν.4393/2016 - των κρατήσεων υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΜΠ και των λοιπών Πολυτεχνικών Σχολών στις συμβάσεις δημοσίων έργων, ήρθε να δώσει Γνωμοδότηση της πλήρους Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
   ...