Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2019

Δημόσιο -Προσλήψεις: Έως 29 Μαρτίου ο προγραμματισμός των υπουργείων (εγκύκλιος+πίνακες)ΕΓΚΥΚΛΙΟ, με τις οδηγίες για την κατάρτιση του 1ου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού των ετών 2020-2023 απέστειλε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε εφαρμογή του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», προς όλους τους υπαγόμενους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Νόμου.
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σε εφαρμογή του Ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», αποστέλλει -προς όλους τους υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω Νόμου, φορείς της Δημόσιας Διοίκησης-εγκύκλιο, με τις οδηγίες για την κατάρτιση του 1ου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού των ετών 2020-2023.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των Σχεδίων από τα άλλα Υπουργεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίζεται η 29η Μαρτίου 2019. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2020-2023_ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2020-2023_ΕΠΟΧΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

aftodioikisi.gr