Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

Δημόσιο: Πότε θα έχουν αλλάξει όλες οι θέσεις ευθύνης -Οι μήνες-«σταθμοί»

Εντός του 2018 θα έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου η ιεραρχία του δημοσίου, ακόμη και στις πιο νευραλγικές θέσεις, αυτές των γραμματέων των υπουργείων.
Το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων εξελίσσεται ακόμη σε επίπεδο γενικών διευθυντών, οι οποίοι, σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο μνημόνιο, θα πρέπει να έχουν αναλάβει καθήκοντα έως τον Μάρτιο του 2018.
Την ίδια περίοδο, παράλληλα, θα πρέπει να έχει προκηρυχθεί η πρόσκληση για
όλους τους διευθυντές και τους τμηματάρχες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να διοριστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018.
Τον ίδιο μήνα, σύμφωνα πάλι όπως έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους οι διορισμοί Διοικητικών, Αναπληρωτών Διοικητικών και (Ειδικών) Τομεακών Γραμματέων. Έχει προβλεφθεί μια περίοδος «συνύπαρξης» μεταξύ των νέων και των σημερινών (γενικών) γραμματέων των υπουργείου, στη διάρκεια ενός τριμήνου, περίπου μέχρι να ολοκληρωθεί το τρέχον δημοσιονομικό πρόγραμμα.
Οι επιλογές θα γίνουν από μια «δεξαμενή» προσοντούχων υπαλλήλων που πληρούν τα κριτήρια που απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών αλλά και από την αγορά (σε ένα ποσοστό), σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.