Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΑΡΚΑΔΙΑ: Eπιθεώρηση ψεκαστικών μηχνημάτων

 
                                                      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε. Αρκαδίας που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστηκά μηχανήματα) τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται  μέχρι  26-11-2016  να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση στον εν λόγω εξοπλισμό.
Μετά την 26 Νοεμβρίου 2016 απαγορεύεται η χρήση ψεκαστικού μηχανήματος χωρίς να έχει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας και η χρήση του επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α) με επιβολή προστίμου από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Η επιθεώρηση γίνεται  από εξουσιοδοτημένους σταθμούς επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Μέχρι  σήμερα  οι εξουσιοδοτημένοι σταθμοί από την υπηρεσία μας είναι οι παρακάτω.
1. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με έδρα τη  ΒΙΠΕ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ  τηλ: 2710225137
2. ΠΡΩΙΜΑΔΗ Σ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΤΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ   με έδρα το ΣΤΕΝΟ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  τηλ: 6942062700

3. ΡΟΥΣΣΟΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα το ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΓΕΑΣ  τηλ: 2710556000

Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Πελοποννήσου