Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Έως 45.000 υπάλληλοι στο Μητρώο Επιτελικών Θέσεων – Ποιοι θα έχουν δικαίωμα ένταξης – Τι γίνεται με αξιολόγηση & επιλογή προϊσταμένων

Με διαφανείς και ανεξάρτητες διαδικασίες θα στελεχώνονται εφεξής οι επιτελικές θέσεις της Δημόσιας Διοίκησης στη συντριπτική πλειονότητά τους, όπως τόνισε αναφερόμενος στη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης. Η σύσταση του Μητρώου προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση του δημοσίου, το οποίο παρουσίασε ο κ. Βερναρδάκης και το οποίο αναμένεται να κατατεθεί με την τελική μορφή του στη Βουλή την Πέμπτη το βράδυ. Οι αλλαγές αυτές θα συνοδεύονται «με μια μεγάλη αλλαγή και επικαιροποίηση των οργανογραμμάτων όλων των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους», συμπλήρωσε ο αναπληρωτής υπουργός.
Όπως είπε ο υπουργός, στις διαδικασίες για τη στελέχωση των θέσεων που θα καλυφθούν από το Μητρώο, «είναι 40.000 – 45.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι που εν δυνάμει μπορούν να συμμετάσχουν».
Στο Μητρώο θα μπορούν να ενταχθούν κατόπιν αίτησής τους:

– Τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Ανεξαρτήτων Αρχών, εφόσον πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος
β) Είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
γ) Είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης
δ) Έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί 3 τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη
– Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και ΕΠ ΤΕΙ,
– Το επιστημονικό προσωπικό των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αυτές.
Ακόμη, συζητείται η δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο αποφοίτων της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
Στελέχη προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα θα μπορούν να στελεχώνουν θέσεις μόνο σε περίπτωση που νωρίτερα δεν καλυφθούν οι θέσεις από δημοσίους υπαλλήλους.
Αξιολόγηση
«Πρώτη φορά εισάγεται ένα σύστημα συγκεκριμένο και διαφανές», τόνισε ο κ. Βερναρδάκης αναφερόμενος στο σκέλος του νομοσχεδίου που αφορά την αξιολόγηση. Στόχος των διατάξεων είναι η βελτίωση του παρεχόμενου έργου της δημόσιας διοίκησης, ενώ το νέο σύστημα που εισάγει την αμφίδρομη αξιολόγηση (δηλαδή αξιολόγηση των υφιστάμενων από τον προϊστάμενο και του προϊσταμένου από τους υφισταμένους του) δεν διαθέτει τιμωρητικά χαρακτηριστικά.
Ακόμη, η πρόβλεψη για την ολομέλεια της διεύθυνσης των υπαλλήλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης, διασφαλίζει σχέσεις συλλογικότητας.
Επιλογή προϊσταμένων
Για την επιλογή προϊσταμένων καθιερώνονται τέσσερα συστήματα μοριοδότησης:
α) τυπικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης,
β) εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης,
γ) αξιολόγηση, και
δ) δομημένη συνέντευξη.
Σκοπός της συνέντευξης είναι να διαμορφωθεί γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου. Θα γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή όπου τον πρώτο λόγο θα έχει το ΑΣΕΠ και θα τηρούνται πρακτικά.
Επίσης, επανέρχεται η μοριοδότηση πιστοποιημένης εκπαίδευσης από το ΕΚΔΔΑ και προβλέπονται κίνητρα για περαιτέρω επιμόρφωση, με τη μοριοδότησή της.
Επίσης, με το νομοσχέδιο για πρώτη φορά στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση προβλέπεται η μοριοδότηση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, σε ανάλογες θέσεις ευθύνης.
Δείτε το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ όπως κατατέθηκε στη δημόσια διαβούλευση

Αναλυτικά η Συνέντευξη Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καταθέτουμε το νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση και θα σας παρουσιάσω τις βασικές του αρχές. Είναι βασικό συστατικό της πολιτικής που ακολούθησε  το υπουργείο στη διαμόρφωση αυτού του νομοσχεδίου, ότι έπρεπε να πάμε σε μία πιο ενεργητική διαβούλευση από τη διαβούλευση που γίνεται με τις αναρτήσεις τις γνωστές, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες αλλά θέλαμε και κάτι περισσότερο. Και αυτό το εφαρμόσαμε κάνοντας μία σειρά από ανοικτές και μεγάλες συζητήσεις στους εργασιακούς χώρους για να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε  την νομοθετική μας πρωτοβουλία.
Η βασική προτεραιότητα του νομοσχεδίου είναι να σεβαστεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δημόσιου τομέα, δηλαδή τα προσόντα του, τις εργασιακές του σχέσεις και να διαμορφώσουμε μαζί με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό όλη αυτή τη νομοθετική προσπάθεια για ένα Δημόσιο τομέα που να υπηρετεί τον πολίτη, να λειτουργεί προς όφελος όλης της κοινωνίας.
Αυτός είναι ένας βασικός στρατηγικός στόχος και καμία μεταρρύθμιση δεν εφαρμόζεται ποτέ εάν δεν υιοθετείται από τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται και από τους ανθρώπους από τους οποίους ξεκινά.
Εάν θέλουμε να έχουμε μία Δημόσια Διοίκηση προς όφελος όλων των πολιτών, απογραφειοκρατικοποιημένη και παραγωγική, θα πρέπει να σεβαστούμε όλη αυτή τη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού έτσι όπως υπάρχει σήμερα στον Δημόσιο Τομέα ,που πνίγεται, ασφυκτιά και  δεν έχει πρωτοβουλίες.
Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να σας πω ότι η βασική στρατηγική προτεραιότητα είναι ο  σεβασμός στο ανθρώπινο δυναμικό και να φέρουμε σε πρώτο πλάνο όλη αυτή την ανθρώπινη δυναμική που έχει ο δημόσιος τομέας.
Με το νομοσχέδιο αυτό, επιχειρούμε μία βαθιά τομή σε αυτό που ξέραμε σήμερα σα δημόσιο τομέα, που σε ένα μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται από την αναξιοκρατία, το  πελατειακό κράτος, την άμεση και χωρίς κανόνες εμπλοκή της πολιτικής ηγεσίας, στη λειτουργία της διοίκησης, στη δημιουργία μίας διοίκησης κατ΄εικόνα  και ομοίωση της πολιτικής ηγεσίας, αυτό το οποίο γνωρίσαμε και βιώσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες και εκφράσθηκε σε αυτή τη γνωστή παθογένεια της δημόσιας διοίκησης.
Το νομοσχέδιο  έχει πέντε μεγάλα μέρη, τα τρία όμως είναι τα πιο βασικά.
Το πρώτο μέρος αφορά στη σύσταση, στη διαμόρφωση ενός  Εθνικού Μητρώου επιτελικών στελεχών της δημόσιας Διοίκησης , το οποίο θα στελεχώνεται εφεξής με αξιοκρατικές, ανεξάρτητες  και διαφανείς διαδικασίες, η συγκρότηση των επιτελικών δομών του κράτους, στη συντριπτική τους τουλάχιστον πλειοψηφία. Από το Μητρώο αυτό θα στελεχώνονται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ένα μεγάλο μέρος των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ορίζει η κυβέρνηση και βεβαίως  θα στελεχώνονται-και αυτή είναι η μεγάλη τομή-και οι θέσεις των γενικών γραμματέων των υπουργείων, οι οποίοι ορίζονται  στο εξής σαν οι διοικητικές κορυφές της δημόσιας διοίκησης.
Αυτό φυσικά θα συνοδευθεί, όπως είναι απαραίτητο να γίνει και όπως αποφάσισε και χθες το Κυβερνητικό  Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, από μία μεγάλη οργανωτική αλλαγή σε όλα τα οργανογράμματα του Δημοσίου τομέα, επικαιροποίηση των προγραμμάτων των υπουργείων, συγκρότηση οργανογραμμάτων σε όλους  τους εποπτευόμενους φορείς των υπουργείων, και βεβαίως οργανογράμματα στη μεγάλη δεξαμενή της Αυτοδιοίκησης.
Ο στόχος είναι να χτυπήσουμε εμπράκτως την κομματοκρατία, να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη δεξαμενή στελεχών υψηλών προσόντων που υπάρχουν στο Δημόσιο τομέα, να επιτύχουμε οικονομία κλίμακας, να αποκτήσουμε ποιοτική διοίκηση, να δημιουργήσουμε μεγάλα δημοσιονομικά οφέλη, να αναμοχλεύσουμε όλο το υπάρχων δυναμικό, να φέρουμε αυτούς που έχουν τα περισσότερα προσόντα, τους πιο νέους ανθρώπους στην κορυφή και στις επιτελικές θέσεις. Προφανώς με συνθήκες διαβούλευσης, με συνθήκες αξιολόγησης και για το λόγο αυτό προσδιορίζονται συγκεκριμένες δικλείδες παραγωγής του έργου, μέσα σε αυτήν τη στελέχωση των συγκεκριμένων θέσεων.
Το δεύτερο μεγάλο κομμάτι του νομοσχεδίου, αφορά στην αξιολόγηση. Για πρώτη φορά εισάγεται ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο είναι συγκεκριμένο και διαφανές.
Η μεγάλη διαφορά είναι  ότι αυτό το σύστημα είναι δομικά δεμένο με το οργανόγραμμα  της δημόσιας διοίκησης.
Αξιολόγηση σημαίνει διοίκηση στόχων, οργανογράμματα, περιγράμματα εργασίας, συγκεκριμένα καθηκοντολόγια. Αξιολόγηση σημαίνει αξιολόγηση δομών, του παραγόμενου έργου, υιοθέτηση της αρχής ότι η διοίκηση μπορεί να γίνει καλύτερη. Η αξιολόγηση  δεν είναι τιμωρητική, δεν συνδέεται με διαθεσιμότητες, με απολύσεις , με καταχρηστικές πολιτικές εκ μέρους της ηγεσίας. Αξιολόγηση σημαίνει ότι τηρούνται και διασφαλίζονται όλες εκείνες οι εγγυήσεις  του κάθε υπαλλήλου και της κάθε δομής ότι συμμετέχει ισότιμα και αξιοκρατικά  σε αυτό το σύστημα, σημαίνει εργαλείο για να κάνουμε τον κάθε υπάλληλο και την κάθε δομή, καλύτερη στη συνολική της προσφορά, για τους πολίτες και την κοινωνία.
Η αξιολόγηση  περιέχει μερικές βασικές θεσμικές τομές, όπως είναι η συμβουλευτική συνέντευξη του υπαλλήλου με τον προϊστάμενο του, έτσι ώστε να διαμορφώνεται ένα σαφές περίγραμμα εργασίας και να αποενοχοποιείται εμπράκτως κάθε προσπάθεια σύνδεσης της αξιολόγησης με κατασταλτικές ή καταχρηστικές λογικές.
Αξιολόγηση σημαίνει καθιέρωση της Ολομέλειας της  Διεύθυνσης των υπαλλήλων, γεγονός το οποίο συμβάλει σε μία συλλογική λειτουργία της κάθε δομής, σε μία συλλογική διαχείριση όλων των εργασιακών σχέσεων ,της συλλογικότητας, της συνεργασίας, της διαφάνειας που πρέπει να διέπει έναν καλά λειτουργούντα   δημόσιο χώρο.
Αξιολόγηση σημαίνει αξιολόγηση των υφισταμένων από τους προϊστάμενους τους αλλά και το αντίστροφο, γιατί δεν νοείται αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς την αποτίμηση του ρόλου που παίζει η εκάστοτε ηγεσία, σε μία δομή. Αξιολόγηση σημαίνει  δημόσιος έλεγχος, εργαλείο, που οι χρήστες της δημόσιας διοίκησης δηλαδή οι  πολίτες, μπορούν να αποτιμούν και να έχουν δείκτες αποτίμησης αυτού του παραγόμενου έργου.
Αξιολόγηση σημαίνει η δυνατότητα δημόσιας ακρόασης, σε κάθε τομέα της δημόσιας διοίκησης, μία φορά το δίμηνο, όλων των πολιτών και όλων των φορέων που ζητούν τη διαχείριση των αιτημάτων τους σε συνθήκες διαφάνειας, αποπροσωποποιημένης επαφής με τη διοίκηση για να καταγγείλουν ή να ελέγξουν ζητήματα κακοδιαχείρισης ή  γραφειοκρατίας.
Αξιολόγηση σημαίνει ένα σύνθετο σύστημα, επιστημονικό, μεθοδολογικό, διοικητικό και τεχνικό, μέσα από το οποίο η διοίκηση γίνεται καλύτερη.
Το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που μας αφορά, είναι η επιλογή των στελεχών της διοίκησης, δηλαδή των προϊσταμένων, γενικών διευθυντών ,διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων, μέσα από ένα σύστημα διαφανές, μοριοδοτημένο, ελεγχόμενο από τον οποιονδήποτε, όπου καθιερώνει ταυτόχρονα τέσσερα μεγάλα στοιχεία μοριοδότησης.
Το πρώτο είναι τα τυπικά προσόντα, το δεύτερο  η προϋπηρεσία και η εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, το τρίτο είναι ο φάκελος της μοριοδότησης  και η τέταρτη μεγάλη κατηγορία είναι η καθιέρωση της συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής των στελεχών.
Διευκρινίζω εδώ την δεύτερη  πονεμένη θα έλεγα λέξη στο δημόσιο διάλογο, εκτός από τη λέξη αξιολόγηση, τη λέξη συνέντευξη.
Η συνέντευξη δεν θα αφορά τις γνωστές συνεντεύξεις  που μάθαμε πολλές φορές, τις προσχηματικές συνεντεύξεις για την αναπαραγωγή του πελατειακού κράτους. Θα πρόκειται για δομημένη συνέντευξη για την εργασία, για σενάρια διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ή διαχείρισης κρίσεων. Θα γίνεται από ανεξάρτητη Αρχή όπου πάντοτε το ΑΣΕΠ, έχει τον πρώτο ρόλο, είναι διαφανής, είναι δημόσια, κρατούνται  πρακτικά, μπορεί να την παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε, και ο δημόσιος τομέας θα σεβαστεί τις πιο αξιοκρατικές και βέλτιστες πρακτικές όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου και στις περισσότερες δομές διεθνών και ευρωπαϊκών Οργανισμών.
Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι στην Ελλάδα περισσεύουν οι νόμοι και λείπουν οι εφαρμογές. Το εφαρμοστέο του κομμάτι θα προσεχθεί ιδιαίτερα. Θα ξεκινήσει άμεσα, αμέσως μετά την ψήφιση, με την επιλογή των πρώτων διευθυντών, μέσα σε ένα  διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών θα έχει ολοκληρωθεί με την επιλογή των προϊσταμένων και των διευθυντών τμημάτων. Αυτή διαδικασία θα συνοδεύεται  με την επικαιροποίηση των νέων οργανογραμμάτων σε όλη την κλίμακα της δημόσιας διοίκησης και με την πάροδο του χρόνου θα έχουμε την εισαγωγή στο νέο μοντέλο διοίκησης όλων των εφαρμοστικών διατάξεων που προβλέπονται από τον Νόμο.
Όπως κάθε μεταρρύθμιση έτσι και αυτή, δεν είναι κάποια μεταρρύθμιση που φτιάχνεται για έναν μήνα. Πρόκειται για ένα  άλλο μοντέλο δημόσιας διοίκησης φτιάχνεται για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια.
Οι βασικές του αρχές όμως πρέπει να υπακούουν σε όλες τις βασικές μεταβατικές περιόδους, που θα έχουμε μπροστά μας, γιατί δεν γίνεται να πάμε ξαφνικά από ένα μοντέλο διοίκησης Α  σε ένα μοντέλο διοίκησης Β.
Κάθε μεγάλη διαδικασία έχει το χρόνο ωρίμανσης, το χρόνο επώασης μέσα στην πραγματικότητα.
Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ξεκινάει σήμερα μία μεγάλη διαδικασία αλλαγής, που στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων και των στελεχών του δημόσιου τομέα και των ανθρώπων που θα έρθουν στο δημόσιο τομέα τα επόμενα χρόνια και βεβαίως όλων εμάς που χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και θέλουμε μία διοίκηση σοβαρή, υπεύθυνη, ηθική, με  διαφάνεια, χωρίς γραφειοκρατίες και με όλους τους κανόνες εγγύησης  του δημοσίου συμφέροντος.
ΔΗΜ: Έγινε πολύς λόγος για τους γραμματείς. Παραμένουν διορισμένοι από την κυβέρνηση ή όχι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ετέθη ποτέ θέμα με τους γενικούς γραμματείς. Η θητεία των γενικών γραμματέων δεν τελειώνει αυτή τη στιγμή. Η θητεία των νέων γενικών γραμματέων που εφεξής θα προέρχονται  από τη Διοίκηση, απαιτεί μία μεταβατική περίοδο. Πρέπει να γίνει το Μητρώο, να ελεγχθεί το Μητρώο, απαιτεί νέα οργανογράμματα, απαιτείται ο προσδιορισμός, πως συγκροτούνται οι γενικές διευθύνσεις. Οι γενικοί γραμματείς θα έχουν διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες όμως θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Είναι ουσιαστικό ζήτημα στην άσκηση της διοίκησης , είναι όμως και τεχνικό ζήτημα. Θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος. Το Μητρώο συγκροτείται, έχει κανόνες ένταξης, πρέπει να το στηρίξουμε το Μητρώο και πρέπει να έχουμε μία μεγάλη δεξαμενή. Ο υπολογισμός που έχουμε κάνει είναι ότι στο Μητρώο με βάση τα στοιχεία των προσοντούχων  είναι σαράντα  χιλιάδες.
ΔΗΜ: Και από τον ιδιωτικό τομέα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι. Μόνο από τον Δημόσιο τομέα. Είναι σαν να συμμετέχουν στο Μητρώο μίας ιδιωτικής εταιρείας  οι δημόσιοι υπάλληλοι. Στην περίπτωση που δεν έχουμε επιλογές από τον Δημόσιο Τομέα, τότε θα κάνουμε πρόσκληση επιλογής και από τον ιδιωτικό τομέα, με διαδικασίες που προβλέπονται από το Εθνικό Συμβούλιο Επιλογής. Σας έλεγα όμως για το Μητρώο, που πρέπει να φτιαχτεί, να ελεγχθεί, να μπει σε λειτουργία. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης θέλουμε νέα οργανογράμματα, σε Οργανισμούς οι οποίοι δεν έχουν. Για αυτό το κομμάτι θα έχουμε μία μεταβατική περίοδο αρκετά μεγάλη. Επίσης δεν μπορούμε να διακόψουμε τις θητείες των γενικών γραμματέων που ήδη υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε με το Μητρώο από τις θέσεις που είναι κενές ή θα μείνουν κενές. Θα υπάρξει μία ομαλή πορεία. Η διαδικασία αυτή στα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί. Σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της αξιολόγησης ξεκινάει από το τρέχον έτος, οι πρώτες αξιολογήσεις θα είναι στο τέλος του ’16, με τους γενικούς  διευθυντές  ξεκινάμε άμεσα, και μέχρι τον Ιούλιο θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των άλλων βαθμίδων, δηλαδή διευθυντών, τμηματαρχών και προϊσταμένων τμημάτων. Ο νόμος έχει ένα βάθος  2-3 ετών. Δεν θα ήμουν ευχαριστημένος εάν  στο Μητρώο έπαιρναν  μέρος χίλια άτομα. Δεν θα είχε νόημα. Θα είχε νόημα εάν είχαμε τη δυνατότητα να μαγνητίσουμε όλο το υψηλό κομμάτι προσόντων του δημόσιου τομέα. Επειδή ο νόμος στέκεται πολύ πάνω στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ,θα πρέπει να δώσουμε  κίνητρα σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα να αυξήσουν τα προσόντα τους. Η αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης είναι άμεση προτεραιότητα, έχει ξεκινήσει ήδη, με αναβαθμισμένο πρόγραμμα  σπουδών. Παράλληλα ετοιμάζουμε μία προγραμματική σύμβαση με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, με χρηματοδότηση εκ μέρους του υπουργείου, προγραμμάτων που αφορούν κυρίως τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κυρίως γυναίκες. Έτσι θα  δώσουμε τη δυνατότητα σε εργαζόμενους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σύγχρονα εργαλεία να αποκτήσουν  τη δυνατότητα για να μπορούν και αυτοί να εξελιχθούν. Θα έχουμε προγραμματική συμφωνία για μικρότερο κόστος των σπουδών αυτών, που συνιστούν υποτροφίες από το υπουργείο. Θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο αλλά όχι στην τιμή που υπάρχει σήμερα για τα προγράμματα σπουδών .Δεν μπορούμε δημοσιονομικά να πάμε σε τέτοια ποσά.  Παράλληλα θα προσαρμόσουμε και εμείς τον αριθμό των ανθρώπων που δεν θα ξεπερνούν τους εκατό κάθε χρόνο. Όλη αυτή η διαδικασία αποκοπεί σε ένα Δημόσιο που στο μέλλον σε 5-10 χρόνια, θα έχει ένα 80% ή 90% εργαζομένων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης από ένα 60% που είναι σήμερα.
ΔΗΜ: Τι σχόλιο έχετε να κάνετε για το διορισμό συγγενών του γραμματέα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δε μιλάμε για διορισμό στο Δημόσιο. Ο μετακλητός υπάλληλος είναι στην επιλογή της πολιτικής και προσωπικής εμπιστοσύνης με την οποία τον περιβάλλει κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Επομένως θα δικαιολογούσα τον θόρυβο αυτό, εάν είχαμε διορισμούς στο δημόσιο. Αυτό το οποίο ακούω με βγάζει από τα ρούχα μου.
Τι θα δείτε στα επίσημα στοιχεία από το apographi.gr;  Ότι από  τις αρχές το χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε μείωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα κατά 12 χιλιάδες και έχουμε μείωση και των μετακλητών. Τώρα το ότι  γίνεται κριτική επειδή κάποιος υπουργός ή κάποιο στέλεχος ενός Οργανισμού επιλέγει τον Α ή τον Β στη θέση στην οποία δικαιούται να τον επιλέξει, με βάση την πολιτική εμπιστοσύνη ή με βάση τα προσόντα του, πραγματικά το θεωρώ απαράδεκτο. Άρα θεωρώ απαράδεκτη την επίθεση που έγινε στον γραμματέα της νεολαίας και θεωρώ ότι έχει το δικαίωμα να αμυνθεί στην επίθεση που του γίνεται προσωπικά. Δηλαδή γνωρίζουμε εκ των προτέρων ο άνθρωπος που διορίσθηκε τι μόρφωση έχει, τι  προσόντα έχει, ή το οτιδήποτε;  Δηλαδή εάν εγώ κάνω μία πρόσληψη μετακλητού , δεν πιστεύω ότι περνάει από έγκριση ούτε από τον πρωθυπουργό. Δεν μιλάμε για διορισμό, μιλάμε για μετακλητό σύμβουλο, ο οποίος θα φύγει όταν θα φύγω εγώ.
Δεύτερον τι συζητάμε τώρα, εάν η μητέρα του συντρόφου, η οποία είναι μία ακτιβίστρια  και δουλεύει χρόνια στην πολιτική, έχει το δικαίωμα να προσφέρει τις υπηρεσίες της με την ιδιότητα της δικηγόρου στο γραφείο ενός υπουργού, σε ένα πολιτικό γραφείο;
Είναι πολύ εύκολη η πολιτική σπέκουλα. Οι μετακλητοί σύμβουλοι από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2016 είναι λιγότεροι. Ήταν  649 και είναι 618 για τα υπουργεία και τις γενικές γραμματείες. Θα μπορούσαν να ήταν και λιγότεροι, το δέχομαι. Και στόχος της κυβέρνησης είναι τα πολιτικά γραφεία  να ενταχθούν σε ένα οργανωτικό σύστημα και αυτά. Αυτό είναι επίσης ένα βασικό κομμάτι της μεταρρύθμισης το οποίο θα συνεχισθεί στο επίπεδο αυτό, αλλά αυτό που μου λέτε τώρα για το εάν  κάποιος υπουργός πρέπει να έχει το δικαίωμα να πάρει αυτόν που θεωρεί ικανό, δεν το θεωρώ σωστό.
ΔΗΜ: Γιατί υπάρχουν μετακλητοί και δεν στελεχώνονται τα γραφεία των υπουργών από μόνιμους υπαλλήλους;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γνωρίζετε πουθενά να γίνετε αυτό; Δηλαδή ο Λευκός Οίκος δεν έχει συμβούλους για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ; Τι συζητάμε τώρα δηλαδή;  Στην Κομισιόν δηλαδή οι Επίτροποι οι οποίοι διορίζονται δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν μετακλητούς συμβούλους δικής τους επιλογής ή συνεργάτες; Αμφισβητείται δηλαδή το δικαίωμα ένα πολιτικό πρόσωπο να έχει ένα γραφείο ως Chef de cabinet που λένε, δηλαδή ο Ολάντ δεν έχει δικούς του συμβούλους στα Ηλύσια και τους παίρνει από την ΕΝΑ; Προφανώς μπορεί να συμπέσει και να πάρει ικανούς συμβούλους από την ΕΝΑ. Αλλά μπορεί και να μην συμπέσει και να τους πάρει από κάπου αλλού. Το θέμα θα ήταν εάν είχαμε βιομηχανία παραγωγής μετακλητών ,που δεν έχουμε, εάν είχαμε σύστημα διορισμού στο δημόσιο τομέα μέσω αυτής της διαδικασίας που δεν έχουμε. Αυτά όλα δεν ισχύουν, θεωρώ εντελώς προσχηματική τη συζήτηση, πρόκειται για προσπάθεια μεταφοράς της ατζέντας κάπου αλλού.
Ξαναλέω, όσο καλό και να είναι το σύστημα επιλογής των δημοσίων υπαλλήλων ,αύριο που θα εκλεγεί ένας νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι δυνατόν να μην έχει το πολιτικό μάτι, την πολιτική ευθύνη από το γραφείο του;
Υπάρχουν και βουλευτές και υπουργοί που παίρνουν στα γραφεία τους αποσπασμένους υπαλλήλους του δημοσίου. Εμείς εδώ στο υπουργείο μας, έχουμε στο Γραφείο μου , που είναι της δικής μου επιλογής, ένα μεγάλο κομμάτι των υπαλλήλων είναι αποσπασμένοι από το Δημόσιο Τομέα. Αλλά έναν ή δύο μετακλητούς που θα ‘έπαιρνα με σχέση εμπιστοσύνης, δεν θα μπορούσε να είναι δική μου επιλογή; Αυτό είναι μία επικίνδυνη λογική. Πάμε από τον εξορθολογισμό, στον απόλυτο ανορθολογισμό. Πάμε δηλαδή σε μία λογική που λέει ότι ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί θα έπρεπε να είναι μέλη του Μητρώου Δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή θα έπρεπε όλες οι πολιτικές, επιτελικές θέσεις να προέρχονται από τη Διοίκηση. Τότε μιλάμε για μείωση της Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι την πολιτική Διοίκηση δεν την ασκεί ο εκλεγμένος ή αυτός που έχει μία πολιτική αντίληψη και συναποφασίζει και ελέγχεται για αυτό αλλά την ασκεί μία τεχνοκρατική Διοίκηση.
ΔΗΜ: Ο γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ διόρισε όλη την οικογένειά του, τη μητέρα του, τον αδελφό του και τη φίλη  του.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό που το ξέρετε; Ότι είναι κοπέλα του δηλαδή, από πού προκύπτει; Τι σόι πολιτική είναι αυτό; Τι σόι πολιτική κριτική είναι αυτή στην συγκεκριμένη κοπέλα; Φέρνετε ένα παιδί σε δύσκολη θέση. Πού την ξέρετε την κοπέλα; Πού ξέρετε ότι είναι μαζί του η συγκεκριμένη κοπέλα;
ΔΗΜ: Γράφτηκε και δεν διαψεύσθηκε.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Α ωραία, είναι καλή μεθοδολογία. Να πω και εγώ ορισμένα πράγματα και εάν δεν διαψευσθούν τότε σημαίνει. ότι ισχύουν. Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του διαδρομή. Η μητέρα του οποιοδήποτε συντρόφου που έχει τη δική της διαδρομή και υπόσταση δεν είναι κανενός, ούτε του πατρός της, ούτε του υιού της. Σας θυμίζω για παράδειγμα πώς λοιδορήθηκε η Ιφιγένεια Καμτσίδου επειδή είναι σύζυγος του Παρασκευόπουλου και ας είναι καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου.
Κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του και την πολιτική του διαδρομή. Η μητέρα του συντρόφου από τη νεολαία έχει τη δική της διαδρομή. Δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα για το γραμματέα της νεολαίας για το εάν κάποιος την επέλεξε για τα τυπικά της προσόντα ή για την πολιτική εμπιστοσύνη που μπορεί να της έχει. Αρχίζουμε και αναφερόμαστε και σε ανθρώπους με τους οποίους δεν υπάρχει συγγενική σχέση, όμως τους ποινικοποιούμε τους ανθρώπους αυτούς. Επί της ουσίας ποιο είναι το θέμα: Η απόφαση της κυβέρνησης και η εντολή που είχαμε ήταν να μειωθούν δραστικά οι μετακλητοί σύμβουλοι. Αυτό συνέβη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ξανασυμβεί όταν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα. Το βασικό κατά τη γνώμη μου πρόβλημα ήταν ότι πάρα πολλοί υπουργοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα πλήθος πολύ σοβαρών αντικειμενικών προβλημάτων και έπρεπε με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί, εννοώ σε ζητήματα διαπραγματεύσεων, τεράστιων πιέσεων που είχαμε από εξωγενείς παράγοντες, το ζήτημα της αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών.
Σχετικά με την ανακοίνωση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ ότι ο αριθμός των μετακλητών τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν κατά χίλια άτομα περισσότερα από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, έχω να πω το εξής:
Οι μετακλητοί  υπάλληλοι τον Σεπτέμβριο ήταν λιγότεροι σε σχέση με τον Δεκέμβρη λόγω του ότι δεν υπήρχαν οι μετακλητοί των βουλευτών και επίσης οι υπηρεσιακοί υπουργοί δεν είχαν μετακλητούς, γιατί η κυβέρνηση είχε παραιτηθεί, καθώς είχαν εξαγγελθεί εκλογές . Τα σοβαρά πολιτικά κόμματα δεν πετάνε νούμερα έτσι.
ΔΗΜ: Οι μετακλητοί πάντως λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από τους μόνιμους υπαλλήλους.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι  απολαβές των μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίες μέχρι τώρα δεν εντάσσονταν στα μισθολογικά κλιμάκια, τώρα μπήκαν σε αυτά. Ο λόγος που τους δίνονται 10 μισθολογικά κλιμάκια είναι ότι οι θέσεις αυτές είναι επιτελικές και δεν μπορούν να πληρώνονται με 600 ευρώ. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μισθολογική ωρίμανση. Με την ένταξη των μετακλητών στα μισθολογικά κλιμάκια η διαδικασία έγινε διαφανής στον οποιονδήποτε και υπάρχει έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μάλιστα με την επανακατάταξη των μετακλητών υπαλλήλων με βάση τα κλιμάκια, ο μισθός τους μειώνεται σε σχέση με πριν.
Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων είναι οι χαμηλότεροι που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεύτερον, ο δημόσιος τομέας είναι αναλογικά με τον πληθυσμό ο μικρότερος στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια μειώθηκε κατά 370.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν απομείνει κάνουν πολλαπλάσια δουλειά. Ο δημόσιος τομέας πρέπει να στηριχθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη και στην πιο  νεοφιλελεύθερη χώρα δεν υπάρχει αγορά χωρίς κράτος.Αλλιώς δεν θα υπήρχαν ούτε σχολεία ούτε υγεία, τίποτα.
Και οι μικρές αυξήσεις (40-60 ευρώ) των δημοσίων υπαλλήλων προέκυψαν από το ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων τα τελευταία 5 χρόνια και όχι ως αποτέλεσμα εισοδηματικής πολιτικής. Δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος διότι υπάρχουν στα αποθεματικά των προυπολογισμών των προηγούμενων ετών. Έπρεπε να γίνουν και επιπροσθέτως ενισχύουν και τον ιδιωτικό τομέα.
Εντός διμήνου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών και εντός εξαμήνου διευθυντών και τμηματαρχών. Η πρώτη επιλογή θα γίνει βάση τυπικών προσόντων, προυπηρεσίας  και συνέντευξης αφού δεν θα έχει γίνει η αξιολόγηση. Πρόκειται δηλαδή για μεταβατική διάταξη για την πρώτη επιλογή.
Όσον αφορά τα οργανογράμματα, αυτά που έγιναν στο τέλος του 2014 έγιναν κακήν κακώς με μοναδικό κριτήριο να κοπούν δομές και στελέχη σύμφωνα με μια μνημονιακή λογική που υπήρχε εκείνο τον καιρό. Αυτό που θα γίνει είναι επαναξιολόγηση των οργανογραμμάτων όλων των υπουργείων ώστε να υπάρξει λειτουργικότητα. Έχει ήδη ζητηθεί να επικαιροποιηθούν από κάθε υπουργείο με προτάσεις τα οργανογράμματα χωρίς όμως αύξηση των οργανικών θέσεων.
Επίσης ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν καν οργανογράμματα στους εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου πράγμα που αποτελεί εμπόδιο στην κινητικότητα.
Μια καινοτομία του νομοσχεδίου σχετικά με την αξιολόγηση είναι η πρόβλεψη συγκρότησης από τον Γενικό Γραμματέα ενός σώματος αποτελουμένο από διευθυντές ή Γενικούς Διευθυντές το οποίο θα συνεδριάζει μία φορά το δίμηνο και θα δέχεται σε ανοιχτή ακρόαση από κάθε ενδιαφερόμενο, π.χ. πολίτες, δημοσιογράφους, παρατηρήσεις και ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Έτσι θα αντιμετωπιστεί και η πελατειακή ροή αιτημάτων.
Επίσης για τον αριθμό των υπαλλήλων μετακλητών και μη που υπάρχει στο δημόσιο μπορεί να ενημερώνεται ο καθένας στο apografi.gov.gr.
Φιλοδοξία μου σαν υπουργός είναι να δέχομαι λογικές προτάσεις για τη δημόσια διοίκηση που χαρακτηρίζονται από διαφανείς διαδικασίες. Η χώρα χρειάζεται καθαρά πράγματα.
Στόχος είναι να γίνει καλύτερη η δημόσια διοίκηση.

aftodioikisi.gr